Ditt företag och globala målen

Ge en företagsgåva

Agenda 2030

Logotyp för globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling. På ett FN-toppmöte 2015 antogs Agenda 2030 som innehåller de 17 målen och beskriver hur de ska uppnås.

Agenda 2030 är en handlingsplan som UNHCR arbetar efter – både i långsiktiga humanitära program och akuta kriser.

Människor på flykt tillhör de mest sårbara i världen. De är utsatta för de risker som många av de globala målen inriktar sig på – hunger, fattigdom och osäkerhet.

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp och kämpar för deras rätt till en trygg framtid.

De globala målen

FN:s samtliga 193 medlemsländer röstade ja till de Globala målen i september 2015. Målen gäller alla världens länder - och ska uppfyllas senast 2030. 

Fyra livräddande uppgifter ska uppnås:

 • Klimatkrisen ska lösas.
 • Fred och rättvisa ska kämpas för.
 • Extrem fattigdom och hunger ska avskaffas.
 • Jämlikhet och rättvisor ska öka.

Nyckelaktörer för en bättre framtid

Som företag har ni stora möjligheter att göra skillnad på riktigt - och bidra till att de globala målen uppfylls. 

En gåva till UNHCR:s arbete är en investering i en hållbar framtid, inte bara för människor på flykt - utan också för hela samhällen världen över. 

Ni kan engagera er på många sätt. Tveka inte att höra av er till oss för att få veta mer! 

Ta ert globala engagemang till nästa nivå

Kontakta oss idag!

Kajsa Ljungquist, Sverige för UNHCR

Kajsa Ljungquist

Ansvarig företagssamarbeten
Richard Hägglöf, ansvarig företagssamarbeten

Richard Hägglöf

Ansvarig företagssamarbeten
Niklas Birgetz, Sverige för UNHCR

Niklas Birgetz

Ansvarig företagssamarbeten

4 vanliga frågor om globala målen

 • Mål 1 – ingen fattigdom.
 • Mål 2 – ingen hunger.
 • Mål 3 – god hälsa och välbefinnande.
 • Mål 4 – god utbildning för alla.
 • Mål 5 – jämställdhet.
 • Mål 6 – rent vatten och sanitet till alla.
 • Mål 7 – hållbar energi för alla.
 • Mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 • Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 • Mål 10 – minskad ojämlikhet.
 • Mål 11 – hållbara städer och samhällen.
 • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion.
 • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.
 • Mål 14 – Hav och marina resurser.
 • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.
 • Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.
 • Mål 17 – genomförande och globalt partnerskap.

Barn och familjer som är på flykt har ofta lämnat allt bakom sig för att göra en farliga resan till säkerhet.

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt. Vi är på plats i alla världens konflikter och ger människor akut nödhjälp som boende, mat, vatten och sjukvård.

UNHCR grundades 1950 och har fått Nobels fredspris två gånger, 1954 och 1981.

Agenda 2030 är en handlingsplan som UNHCR jobbar efter – både i långsiktiga program och i akuta kriser.

Företag är betydelsefulla i arbetet med att uppfylla världens gemensamma mål. Med en gåva till UNHCR bidrar ni till de globala målen. Ni får ett fint diplom att dela med kunder och anställde. Vill ni ge en gåva?

Alla mål hänger ihop och ska innan 2030 bidra till att:

 • Avskaffa extrem fattigdom.
 • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Främja fred och rättvisa.
 • Lösa klimatkrisen.