Globala målet 6: Rent vatten

Globala målet 6: Rent vatten och sanitet. Se avsnitt 5 ”Miraklet”. Mitt i öknen kan Farida vrida på kranen ... som av ett mirakel rinner det rent vatten.

Se avsnitt 5 ”Miraklet” i filmserien På flykt. Det är självklart. Det handlar om att ha tillgång till rent vatten och att hålla sig frisk. Det uppfyller det globala målet sex: rent vatten och sanitet.

Avsnitt 5: "Miraklet"

Rent vatten i mitt i öken?

Området runt flyktinglägret Zaatari, på båda sidor om gränsen mellan Jordanien och Syrien, är ett av världens torraste. Åt vilket håll du än tittar från Zaatari ser du mil efter mil av öken och torra buskar.

Det finns inte några vattenledningar som kopplar ihop Zaatari med närmaste stad, Mafraq, som ligger en mil därifrån. Därför är det en logistisk utmaning att förse lägret med tillräckligt med vatten för att förse alla familjers behov.

Trots detta har UNHCR gjort det möjligt för alla i Zaatari att få tillgång till rent vatten.

I Faridas husvagn har familjen en egen kran där de får rent, rinnande vatten.

Rent vatten är livsnödvändigt för att en människa ska kunna hålla sig frisk. Utan rent vattnet riskerar familjer på flykt att drabbas av dödliga vattenburna sjukdomar som kolera, tyfus och dysenteri.

I filmen berättar UNHCR:s personal om de livshotande riskerna som uppstår när små barn drabbas av diarré.

20 liter om dagen

I det heta, torra klimatet i Jordanien behöver varje person minst 20 liter vatten om dagen. Familjer behöver dricksvatten, vatten till tvätt, matlagning och hygienrutiner.

I Zaatari bor nästan 80 000 människor. Det innebär att UNHCR levererar 3,8 miljoner liter vatten till Zaatari varje dag.

Borrhål och tankbilar

Vattentillförseln till Zaatari sker med tankbilsleveranser och två djupa borrhål för att nå vattnet som finns långt nere under sanden.

Borrhålen förser lägret med 70 procent av dess vatten, 30 procent transporteras dit med tankbilar.

Vattnet från borrhålen levereras genom rör till gemensamma kranar, toaletter och tvättstugor som är tillgängliga för alla.

Avloppsvatten

Samtidigt måste avloppsvatten från 80 000 människor ut ur lägret. Det är imponerande hur mycket koordination, hårt arbete och planering som det kräver.

Rinnande vatten i hemmet

Som du ser i videon är rinnande vatten i hushållet så mycket mer än en bekvämlighet för Farida och hennes barn. Med fyra unga döttrar är Farida tveksam till att använda offentliga toaletter, särskilt på kvällen.

Deras pappa Abdul hade också svårt att använda de offentliga toaletterna på grund av sin funktionsnedsättning. Han ramlade och gjorde sig illa flera gånger i de gemensamma badrummen innan familjen fick rinnande vatten i husvagnen.

Globala målet 6: Rent vatten och sanitet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Detta är Agenda 2030. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås.

Mål 6 för hållbar utveckling ska säkerställa att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet innan år 2030 en grundförutsättning för allt levande på jorden och avgörande för en hållbar utveckling.