På flykt i Iran

Iran har tagit emot flyktingar sedan Sovjet invaderade Afghanistan 1979 kalla krigets sista och värsta slagfält.

Massflykten för mer än 6 miljoner afghaner började 1979. Stödet till flyktingarna under deras tid i Iran och Pakistan är en av de svåraste uppgifter som det internationella samfundet någonsin har haft. Bilden är tagen i Ghazi Refugee Village i Pakistan 1984.
Foto: UNHCR/14139/H. Gloaguen
Massflykten för mer än 6 miljoner afghaner började 1979. Stödet till flyktingarna under deras tid i Iran och Pakistan är en av de svåraste uppgifter som det internationella samfundet någonsin har haft. Bilden är tagen i Ghazi Refugee Village i Pakistan 1984.

Flyktingar från Afghanistan

Iran har tagit emot flyktingar sedan Sovjet invaderade Afghanistan 1979.

Afghanistan utvecklades till att vara det sista och värsta av kalla krigets slagfält.

I slutet av 1979 hade 400 000 afghaner flytt till Pakistan och 200 000 till Iran. Året efter ökade antalet afghanska flyktingar till 1,9 miljoner.

1984 öppnade UNHCR sitt första kontor i Iran.

"Under 1980-talet höll både Iran och Pakistan gränserna öppna. Deras behandling av flyktingarna var exemplarisk", berättar Sri Wijeratne på UNHCR, som träffade afghanska flyktingar första gången i februari 1980 i en sandstorm i Baluchistan.

Från 1985 till 1990 - när siffran nådde sin topp på 6,2 miljoner flyktingar bara i Iran och Pakistan var nästan hälften av världens flyktingar afghaner.

År 1999 var afghaner den största enskilda flyktinggruppen i världen för 19:e året i rad.

Sovjetiska styrkor lämnade Afghanistan 1989. Flyktingar började återvända till ett land i kaos   redan innan den sista sovjetiska soldaten lämnade afghansk mark.

När den kommunistiska regeringen i Afghanistan föll tre år senare - i april 1992 – ökade återvändandet lavinartat. 1,2 miljoner afghaner återvände från Pakistan och 300 000 från Iran på sex månader.

UNHCR:s hjälparbete i Iran ökade efter Gulfkriget 1991 när irakiska flyktingar behövde skyddas.

Ett inbördeskrig bröt ut 1993.

Mellan 1992 och 1996 låste motståndsgrupper in sig i en kalejdoskopisk maktkamp som slutade med att Kabul utplånas.

Afghanistans orubbliga ledare är ansvariga för Kabuls förstörelse, medan sovjeterna är ansvariga för de miljoner minor som fortfarande hittas på den afghanska landsbygden.

Parisa är 16 år och flykting från Afhganistan. Hon och hennes vänner hoppar hopprep för att värma upp inför en gympalektion i Isfahan, Iran.
Foto: UNHCR/Mohammad Hossein Dehghanian
De tonåriga systrarna Parissa och Parimah, kom till Iran med sin familj för tio år sedan från Herat i Afghanistan. När Talibaner hotade att röva bort flickor som gick i skolan valde deras far, Besmellah, att fly till Iran. I Iran jobbar Besmellah som byggnadsarbetare för att försörja familjen och spara pengar till döttrarnas utbildning. Ett dekret 2015 från Irans högsta ledare låter barn oavsett dokumentationsstatus gå i skolan. För första gången får Parissa och Parimah en formell utbildning. Systrarna studerar tillsammans med sina iranska klasskamrater och följer den nationella läroplanen.

UNHCR in Iran

Enligt regeringen bor 951 000 afghanska och 28 000 irakiska flyktingar i Iran. Siffran är från oktober 2019.

Cirka 97 % av flyktingarna bor i städer och 3 % bor i flyktingläger. Förutom flyktingarna finns det cirka 2,5 miljoner afghaner bosatta i Iran - papperslösa eller med afghanska pass.

Landet har varit deras hem i 40 år, många har levt där i tre generationer.

UNHCR har sju kontor i Iran med 150 personal.

UNHCR hjälper flyktingar med:

  • Juridisk rådgivning.
  • Tillgång till hälso- och sjukvård.
  • Ger barn möjlighet att gå skolan och stödjer eget företagande.
  • Hitta varaktiga lösning som hjälp med att återvända hem och få vidarebosättning.

UNHCR öppnade sitt första kontor i Iran 1984 och hjälper sedan dess oavbrutet flyktingar.

I Iran bor bara en liten procentandel i flyktingläger. De allra flesta tillåts att leva fritt i det iranska samhället och har under många år gynnats av statlig utbildning, sjukvård och rätt att arbete. Begränsningarna är flera, läs mer på refworld.

Ett resultat är en betydande förbättring av afghanska kvinnors status i Iran. Det iranska samhället där de flesta flickor går i skolan och många kvinnor arbetar har en otvivelaktig effekt på afghanerna.