Träffa vår ledningsgrupp

Sverige för UNHCR:s ledningsgrupp består av generalsekreteraren och sex chefer.

Ledningsgruppen

Vi i ledningsgruppen svarar på dina frågor och funderingar, kontakta oss gärna.

Åsa Widell, Sverige för UNHCR

Åsa Widell

Generalsekreterare
Elin Stråkendal

Elin Stråkendal

Vice generalsekreterare, chef strategi och tillväxt
Ulrika Nildotter Brühl

Ulrika Nilsdotter Brühl

Kommunikationschef
Jenny Wevill, Sverige för UNHCR

Jenny Wevill

Chef Insamling privatpersoner
Charlotte Köhler Lindahl

Charlotte Köhler Lindahl

Chef företagssamarbeten och filantropi
Jessica Worley, Sverige för UNHCR

Jessica Worley

HR- och administrativ chef