Träffa vår ledningsgrupp

Sverige för UNHCR:s ledningsgrupp består av generalsekreteraren och fem chefer.

Ledningsgruppen

Vi svarar på dina frågor och funderingar, kontakta oss gärna.

Åsa Widell

Generalsekreterare

Elin Stråkendal

Vice generalsekreterare, chef strategi och tillväxt

Ulrika Nilsdotter Brühl

Kommunikationschef

Jenny Wevill

Insamlingschef

Jessica Worley

HR- och administrativ chef

Charlotte Köhler Lindahl, chef företagssamarbeten och filantropi
charlotte.kohler.lindahl@sverigeforunhcr.se
+46 707 220 363