Träffa vår ledningsgrupp

Sverige för UNHCR:s ledningsgrupp består av generalsekreteraren och fem chefer.

Vi svarar på dina frågor och funderingar, kontakta oss gärna.

Åsa Widell

Generalsekreterare

Elin Stråkendal

Vice generalsekreterare, chef strategi och tillväxt

Jenny Granell

Ekonomi- och administrativ chef

Ulrika Nilsdotter Brühl

Kommunikationschef

Astrid Steen

Chef företag och filantropi