Krisen i Nigeria

Jag vill hjälpa!

Nigeria: Flykten från Boko Haram

Islamistiska extremiströrelsen Boko Harams våld i Nigeria lämnar enorm förödelse efter sig. Attacker och terror hör till vardagen.

Självmordsbombare riktar in sig mot civila mål som skolor, kyrkor och marknader. Situationen i delar av landet är livsfarlig. Miljoner människor har tvingats fly från sina hem.

Nu varnar FN om matkris och allvarlig undernäring. Utan akut nödhjälp kan tiotusentals barn att dö av svält.

Miljoner riskerar akut hungersnöd. Boko Harams attacker gör det svårt att nå ut med nödhjälp till den utsatta befolkningen.

Våldet har spridit sig över gränserna till Kamerun, Tchad och Niger. UNHCR vädjar till länderna om att hålla gränserna öppna för människorna som flyr.

Vad gör UNHCR?

UNHCR är på plats i regionen och ansvarar för att människor som flyr får skydd, nödhjälp och tak över huvudet.