Vår ekonomi

2022 uppgick Sverige för UNHCR:s intäkter till 1 829,8 miljoner kronor. 95 procent gick till ändamålet, alltså till UNHCR:s arbete för människor i flykt.

Sammanfattning av 2022

All Sverige för UNHCR:s insamling grundas på god etik och moral. Alla gåvor är frivilliga och sker på givarens villkor.

Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.

Vi strävar alltid efter en låg administrativ kostnad så att så stor del som möjligt av de insamlade medlen ska gå till ändamålet.

Sverige för UNHCR är medlem i branschorganisationen GIVA och tillämpar deras kvalitetskod.

Ekonomi 2022

Den oroande siffran om hur många människor i världen som fortfarande befinner sig på flykt fortsatte att stiga till nya rekordhöga nivåer under 2022. I mitten av året befann sig 100 miljoner människor på flykt.

Vikten av engagemang och stöd för världens mest utsatta människor är nu större än någonsin tidigare.

Sverige för UNHCR:s intäkter uppgick 2022 till 1 829,8 miljoner kronor.

95 procent – 1 733,1 miljoner kronor – gick till ändamålet, alltså direkt till UNHCR:s arbete för att skydda människor på flykt.

  • 95 procent av pengarna går till ändamålet.
  • 5 procent går till administration och insamling.

Så många som 423 400 privatpersoner i Sverige har donerat pengar till UNHCR:s arbete för människor på flykt under 2022. Tack till dig som hjälper.