Dina personuppgifter är viktiga

För oss är det viktig att du känner dig trygg när du stödjer UNHCR:s arbete. Därför är det bra att skyddet för dina personuppgifter har stärkts.

Behandling av personuppgifter

Foto UNHCR/Saiful Huq Omi

Den nya dataskyddsförordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation). Det är en ny lag som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

Den nya lagen ersätter PUL (personuppgiftslagen) och påminner mycket om den. Det är lite som är nytt och därför har vi skrivit om våra Allmänna villkor för behandling av personuppgifter, även kallad integritetspolicy.

Här beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi försöker vara så tydliga och transparenta som vi bara kan.

Fråga oss idag!

Vi tar dataskydd på stort allvar. Alla våra medarbetare på vår givarservice kan hjälpa dig i frågor om dataskydd. Hör gärna av dig om du undrar något eller har förslag på hur vi kan bli bättre.

Du kan alltid nå oss på info@sverigeforunhcr.se eller chatta med oss här på sajten.

Information om behandling av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig ansvarar Sverige för UNHCR för behandlingen av dina uppgifter, samt hur och varför behandlingen görs. Du har rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, varför vi behandlar dem, hur länge vi sparar dem och vilka vi delar dem med.

Läs våra frågor och svar om hur vi behandlar dina personuppgifter.

FAQ: Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Bilder eller ljudupptagningar kan ses som en personuppgift, även om inga namn nämns. Att det kan kopplas till en person är det viktiga. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som IP-nummer, är en personuppgift om den kan kopplas till riktiga personer.

Behandling är allt som görs med personuppgifterna, oavsett av om det utförs per automatik eller om det är en manuell behandling.

Sverige för UNHCR, organisationsnummer 802426-1250, är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter, adress:

Sverige för UNHCR
The Park
Magnus Ladulåsgatan 3
118 65 Stockholm

Främst samlar vi in personuppgifter som du själv uppger i samband med att du ger en gåva till oss. Det gör vi för att ha möjlighet att ta emot och tacka för din gåva, hantera givarärenden, informera om vår verksamhet och be om ökat stöd.

Utöver det samlar vi in information om ditt givarbeteende och hur du använder vår webbplats. Det gör vi för att analysera grupper, nå ut med och anpassa marknadsföring och kommunikation till dig och liknande givargrupper.

Genom exempelvis e-postadresser kan vi rikta kommunikation till dig på sociala medier och identifiera andra personer som kan tänkas stödja UNHCR:s arbete och hjälpa människor på flykt. Denna typ av data är krypterad och dina personuppgifter är inte synliga hos själva leverantören, till exempel Facebook.

Vi kommer att anonymisera dina personuppgifter i syfte att kunna analysera verksamheten på en aggregerad nivå.

Vi kan även samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter som vi samlar in från tredje part är:

  • Adress-och telefonuppgifter från offentliga register, till exempel SPAR-registret, för att vara säkra på att vi har rätt uppgifter till dig så att vi inte kontaktar fel person när vi behöver komma i kontakt med dig.
  • Personnummer från samma register för att undvika att du blir dubblett i vårt system och får dubbla utskick eller felaktiga påminnelser.

För att vi ska kunna tacka, berätta för dig vad vi har gjort med dina gåvor samt erbjuda möjligheten att på annat sätt engagera dig delar vi dina personuppgifter med vissa företag. De är så kallade personuppgiftsbiträden.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • Betalningslösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  • Marknadsföring och återkoppling (tryckerier, sociala medier, mediebyråer, telemarketingbyråer och liknande leverantörer).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för att ge dig som givare en så värdefull relation som möjligt med oss.

Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de behandlar dina uppgifter med säkerhet och sekretess.

Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar. I avtalen reglerar vi även hur länge en personuppgift får sparas och säkerställer att personuppgifter raderas, då vi inte har behov av uppgifterna längre.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvarige

Vi delar dina personuppgifter med vissa företag och organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Att företaget eller organisationen är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan dela dina personuppgifter med är:

  • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller misstanke om brott.
  • UNHCR på global nivå (för att bättre kunna analysera och samordna verksamheten).
  • Företag som sköter transporter som utdelning av post (logistikföretag eller speditörer)
  • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker eller andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och vår leverantör av IT-system finns inom EU/EES.

Vi behandlar dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt eller så länge vi tror att du vill ha en relation med oss. Det medför att olika uppgifter sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla till exempel bokföringslagen (7 år).

Så länge du är givare hos oss, och inte mer än under tre år därefter sparar vi dina personuppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar.

Du har alltid möjlighet att påverka vilka kanaler som vi ska använda för att tacka, berätta hur vi använt dina gåvor samt erbjuda andra sätt att engagera dig. Du kan välja att endast få kommunikation via e-post, och inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen utan istället begränsa våra kommunikationskanaler.

De kanaler som vi använder är brev, epost, sms och telefonsamtal. Du bestämmer hur du vill att vi kontaktar dig. Kontakta vår givarservice så hjälper de till!

Rätt till tillgång (så kallat registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparanta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill ha en förklaring om vilka personuppgifter som vi behandlar för just dig, kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter som vi behandlar om dig om det inte strider med andra lagar.

Vi kan ha rätt ha neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning.

Rätt till begränsning. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen som vi gör begränsad. Du kan till exempel be om kommunikation via brev men inte sms.

Vi använder ditt personnummer för att få uppdateringar om ny adress om du flyttar och för att undvika att du hamnar som dubblett i vårt system vilket kan leda till dubbla eller felaktiga utskick.

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter.

Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vi tar dataskydd på stort allvar. Alla våra medarbetare på vår givarservice kan hjälpa dig i frågor om dataskydd, och du kan alltid nå dem på info@sverigeforunhcr.se

Vi kan göra ändringar i vår integritetspolicy. Om vi gör ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera en uppdaterad version på sverigeforunhcr.se.

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas i din webbläsare eller enhet.

Genom att surfa på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies om du inte ändrar dina inställningar för cookies i webbläsaren. Genom att även acceptera cookies aktiveras en Facebookpixel som vi använder för att kunna mäta, optimera och skapa nya målgrupper för våra annonskampanjer. På så vis effektiviserar vi insamling av pengar till stöd för människor på flykt.    

De cookies som vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig.

Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende webbesökares användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar som språk och andra uppgifter.

Cookies används även för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser.

Vi använder externa parter som Google Analytics, Facebook, Hotjar och liknande tjänster för analys och kommunikation.

Jajamen! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att själv ändra inställningar för användningen och omfattningen av cookies.

Gå till inställningar för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådan du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ned din webbläsare.

Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida www.pts.se.