Att vara statslös — utan ID och rättigheter

Tio miljoner människor i världen nekas en nationalitet. De kallas statslösa. De nekas sina grundläggande rättigheter. Tycker du också att det är omänskligt?

Jag vill hjälpa!

10 miljoner statslösa

Mer än tio miljoner människor världen hör inte hemma i något land. De kallas statslösa. De nekas en nationalitet. Med det nekas de sina grundläggande rättigheter.

Statslöshet kan innebära ett liv utan utbildning, utan vård eller arbete. Det kan innebära ett liv utan möjlighet att röra sig fritt – utan framtidsdrömmar eller hopp. Statslöshet är omänskligt.

  • Utan skolgång: Statslösa har ofta inte rätt att gå i skolan.
  • Utan födelsebevis: Ett barn föds som statslös var tionde minut.
  • Utan rätt att resa: Utan ID-handlingar kan statslösa inte resa fritt.

Diskriminering på grund av etnicitet eller religion är den främsta anledningen till att människor är statslösa. 

Folkgruppen Rohingya i Burma är världens största statslösa minoritet. I åratal har de varit diskriminerade. De har levt sina liv i utanförskap utan rättigheter.

UNHCR tycker att det är dags att stoppa denna orättvisa – och vet att det är möjligt. Regeringar kan ändra sina lagar. De kan ge statslösa människor sina rättigheter och en plats där de kan känna sig hemma.

UNHCR har FN:s mandat att bekämpa statslöshet. Var med och stöd vårt arbete.