Vad är UNHCR?

UNHCR är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse.

UNHCR är FN:s flyktingorgan som skyddar människor på flykt undan konflikt och förföljelse.

UNHCR, FN:s flyktingorgan

På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikt och förföljelse. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid.

UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees – Förenta Nationernas flyktingkommissarie.

UNHCR:s arbete börjar

Andra världskriget splittrade nationer. Stora delar av Europas befolkning var på flykt. Regeringar behövde hjälp, krisen behövde samordning.

Det var då UNHCR:s arbete tog sin början. Knappast något land var förskonat. Hjälpbehoven var enorma – precis som idag.

I december 1950 grundades kontoret för FN:s flyktingkommissarie (The Office of the High Commissioner for Refugees) av FN:s generalförsamling. Uppdraget var att hjälpa 1,3 miljoner flyktingar i Europa efter andra världskriget.

I juli 1951 antogs FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning, även kallad Flyktingkonventionen.

Grundarna trodde att UNHCR:s uppdrag skulle lösas på tre år.

De hade fel.

UNHCR:s arbete fortsätter

Allt eftersom flyktingkriser uppstod världen över fick UNHCR sitt mandat förlängt vart femte år. Idag är UNHCR en av världens främsta humanitära organisationer.

När UNHCR startade var det 34 anställda på kontoret. I slutet av 2019 arbetade 17 500 anställda i över 130 länder.

149 länder hade skrivit under FN:s flyktingkonvention.

UNHCR:s arbete har belönats med Nobels fredspris 1954 och 1981.

Världen förändras

På 1960-talet avkoloniserades Afrika. Krig – frihetskrig, inbördeskrig, gränskrig – tvingade hundratusentals människor att fly.

Flyktingar befann sig inte längre bara i efterkrigstidens Europa. De befann sig över hela världen.

1967 utarbetades ett nytt protokoll (1967 års protokoll) som gav konventionen global giltighet, då konventionen från 1951 bara gällde europeiska flyktingar.

I slutet av 1900-talet – i en värld av inbördeskrig, etniska konflikter och naturkatastrofer fanns det nya offer, på flykt från sina hem men inte sina länder.

1998 identifierade FN en ny grupp av människor i nöd – internflyktingar.

Under kriget på Balkan började UNHCR att arbeta direkt i konfliktområden, något som inte hade hänt under de första 40 åren.

Under 2000-talet är antalet flyktingar det högsta sedan andra världskriget.

Utdragna, bittra krig i Somalia och Afghanistan. Strider i Centralafrikanska republiken, Nigeria, Sydsudan, Irak …

… och Syrien – ett krossat land som blöder. Befolkningen har slitits från sina hem.

Tusentals liv har gått förlorade på haven. Människor från Syrien, Somalia, Eritrea – alla i hopp om ett liv i säkerhet.

Under 2015 gjorde mer än en miljon flyktingar den farliga resan till Europa i hopp om ett nytt liv.

Den ryska invasionen av Ukraina tidigt på morgonen den 24 februari 2022 tvingar miljontals barn och familjer att fly för sina liv.

10 miljoner människor är statslösa. De saknar medborgarskap som ger dem rättigheter som de flesta av oss tar för givet: utbildning, sjukvård och ID-handlingar.

Utmaningarna ökar i alarmerande takt.

UNHCR – 70 år efter sitt grundande – skapar och hittar lösningar, och räknar med sitt skyddsmandat som är ett av de starkaste inom internationell rätt.

I juni 2023 rapporterar UNHCR att 110 miljoner människor är på flykt i världen.

UNHCR samarbetar med över 1000 organisationer. Och har starkt stöd från givare, regeringar och – människor som du.

(Uppdaterade siffror 2023)

Världens flyktingar är vårt ansvar

Läs om UNHCR