Räkna ut din zakat i zakat-kalkylatorn!

Räkna ut din Zakat al-mal här! Du får hjälp med att räkna ut hur mycket du ska betala i zakat i zakatkalkylatorn. UNHCR är godkänd som mottagare av zakat.

Räkna ut zakat nu

Zakatkalkylator - räkna ut din zakat!

Räkna ut din Zakat al-mal idag. Som hjälp har vi skapat en Zakatkalkylator som du enkelt kan använda. Här får du svar på frågan: Hur mycket ska jag betala? Det kan vara en bra hjälp. Kareem ramadan!

Om nisab

Zakat är en av islams fem pelare som kräver att muslimer, vid eller över en viss förmögenhetströskel, donerar en del av den förmögenheten, vanligtvis 2,5 %, till de som är berättigade.

Majoriteten av världens flyktingar faller under minst fyra av de åtta kategorierna för berättigade av zakat:

  • Fattiga
  • Behövande
  • Skuldsatta
  • Resande

Vad är Nisab-tröskeln?

Den här zakat-kalkylator följer Nisab-värdet inställt på en kurs motsvarande 87,48 gram guld och 612,36 gram silver.