Människohandel i Ukraina ökar i krigets spår

Jag vill hjälpa!

Människohandel och trafficking ökar i krig. Familjer splittras, många barn och kvinnor från Ukraina är på flykt ensamma. De riskerar att utnyttjas – dygnet runt.

21 april, 2022
Människohandel ökar i krig. Fara för kvinnor och barn på flykt från Ukraina.

Människohandel ökar i krig

90 procent av alla som flyr från kriget i Ukraina är kvinnor och barn – deras säkerhet hotas av kriminella nätverk längs flyktvägarna.

Riskerna för att utsättas för våld, människohandel och övergrepp ökar i tider av konflikter och krig. Familjer splittras. Många barn och kvinnor är på flykt ensamma. De lever under livsfara dygnet runt.

Som alltid i nödsituationer och på grund av människohandelns dolda prägel är uppgifter svåra att fastställa. Hur många kvinnor och barn på flykt från Ukraina som har utnyttjats av människohandlare är svårt att bedöma. Hittills är kända fall tack och lov få. Tack till dig som är med och kämpar mot trafficking.

UNHCR har hög beredskap på plats längs gränserna och varnar människor för riskerna. Brottslingar och kriminella nätverk kan försöka utnyttja sårbarheten eller locka med löften om gratis transport, boende och arbete.

– Det vi vittnar om här är att risken för sexuellt utnyttjande och trafficking är stor. Det är en  rörlig befolkning med flera aktörer här på plats som deltar i hjälparbetet, berättar Nadia Abu Air på UNHCR i Ukraina.

Människohandel måste stoppas

Människohandel är alltid ett brott med avsikt att utnyttja en annan människa. Det kan vara:

 • Sexuellt utnyttjande eller andra övergrepp.
 • Tvångsarbete.
 • Sexuellt slaveri.
 • Tiggeri eller kriminalitet.

Trafficking är ett brott mot mänskliga rättigheter och måste stoppas.

Kvinnor och barn måste skyddas

Hjälporganisationer som UNHCR kämpar för att skydda kvinnor och barn på flykt som lever i en livsfarlig situation. Det är många fällor längs flyktvägarna.

Alla grannländer till Ukraina måste se till att snabbt identifiera sårbara människor som flyr ensamma.

Kontroller av organisationer, företag och volontärer som erbjuder stöd till flyktingar behöver stärkas. Det gäller även bussar och minibussar som transporterar flyktingar gratis från Ukrainas gränser och vidare till andra europeiska länder.

Människor på flykt måste kunna nå säkerhet utan att oroa sig över att kriminella nätverk utnyttjar deras desperata situation.

Solidariteten med ukrainska flyktingar är imponerande, samtidigt kan organiserade brottslingar utnyttja situationen.

Hjälpinsatser till människor som utnyttjas i trafficking måste stärkas. Förövare ska ställas inför rätta och offren kompenseras för den skada de har lidit.

Vad gör UNHCR för att stoppa trafficking?

UNHCR har hjälparbetare på plats längs Ukrainas gränser och samarbetar med regeringar för att skydda människor från övergrepp, exploatering, människohandel och våld, till exempel att:

 • Identifiera flyktingar i riskzonen.
 • Bedöma risker för människohandel.
 • Utbilda volontärer.

Blue dots

Tillsammans med UNICEF bygger UNHCR upp barnvänliga, trygga och säkra hjälpmottagningar längs gränserna, flyktvägarna och i Ukrainas grannländer. De är kända som "Blue Dots" – blå punkter – och är navet för skydd och information.

– Det är viktigt att informera människor hur de kan skydda sig. De bör inte ta skjuts från främlingar, inte lämna över sina id-handlingar till någon obehörig och veta att all assistans är gratis, berättar Alexander Mundt, krisexpert på UNHCR.

De blå punkterna finns just nu i sex länder. Här kan barn, kvinnor och extra utsatta få:

 • Vård och mediciner.
 • Psykosocialt stöd.
 • Hjälp att återförenas med anhöriga, speciellt ensamma barn.
 • Mat, dryck, tvål, shampoo och leksaker för små barn.
 • En trygg plats där en mamma kan amma sitt barn.

Varje mottagning kan ta emot upp till 5 000 människor varje dag.

En samlad insats av myndigheter, brottsbekämpande organ, organisationer, hjälparbetare och flyktingar behövs för att förhindra övergrepp och kränkningar av rättigheterna för alla de människor som tvingas fly från kriget i Ukraina.

Källa: unhcr.org

Tips! Vill du veta mer om människohandel – som är ett brott i alla EU-länder – finns information på manniskohandel.se

Publicerad av Ulrika Forsberg