Nansenpriset

"Utan samarbete kan man inte uppnå något storartat eller gott här i världen." - Fridtjof Nansen

Engagemang för flyktingar

Det är ett tragiskt faktum att nästan vartenda land i världen någon gång har drabbats av en flyktingkris. Enbart under det senaste århundradet har miljontals människor tvingats lämna sina hem på grund av krig och konflikter.

Nansenpriset införs

År 1954 ville den dåvarande flyktingkommissarien Dr. van Heuven Goedhart stärka medvetenheten om det arbete som görs för flyktingar över hela världen. Han införde ett årligt pris, Nansenpriset, och uppkallade det efter Fridtjof Nansen - det humanitära flyktingarbetets pionjär.

Engagemang för flyktingar

Lyckligtvis har det humanitära engagemanget fortsatt att vara starkt. Överallt i världen arbetar enskilda människor och organisationer för flyktingars väl. Detta engagemang uppmärksammas genom Nansens flyktingpris. Utan de goda förebilder som pristagarna utgör vore världen en fattigare plats. Att visa uppskattning för deras möda och insatser är ett sätt att främja skyddet av människor på flykt.

Pristagare

Det är många som har fått priset sedan det instiftades 1954. Pristagarnas arbete har lovordats och de har framställts som goda exempel för andra. Och många fler kommer att få priset, för det finns tyvärr fortfarande mycket att göra för att hjälpa flyktingar. Men så länge vi visar vår uppskattning för de humanitära insatserna som människor gör så kommer hoppet om en bättre framtid för flyktingar i hela världen att bestå.