Aktuellt och nyheter

Just nu är 120 miljoner människor på flykt från krig och konflikter i världen. Människor kämpar varje dag för att överleva.

Aktuella insamlingar!

Krig i Ukraina och Sudan slår liv i spillror. Familjer tvingas fly för att överleva. Hjälpbehoven i världen är akuta. Snabb hjälp räddar liv.

Hjälp till Ukraina
Hjälp till Sudan

Nyheter och rapport från fält

UNHCR är FN:s flyktingorgan och en av världens största hjälporganisationer. Tack vare stöd från människor som du når hjälpen fram till familjer som lever i skuggan av krig och konflikter!

Läs nyheter och rapporter från fält — från avlägsna byar till stora städer.

Ämne

Källor och information

All information här på webbplatsen kommer från UNHCR:s många kanaler om inget annat anges. Vi väljer ut statistik, bilder, filmer, berättelser och fakta som vi tror att du är intresserad av.

Att ha korrekt, relevant, aktuell data och statistik är avgörande för UNHCR:s hjälparbete. Det är en nyckelresurs som används av alla UNHCR:s partner för att hjälpa människor på flykt. Det är livsviktigt att veta vilka behov som finns. Jag vill veta mer!