16 miljoner kronor till Drömprojekt för solenergi

Sjukhus i Tanzania har brist på elektricitet. Patienter kan dö när respiratorer saknar ström. Med 16 miljoner kronor för ett Drömprojekt till solenergi kan UNHCR rädda liv. Tusen tack!

12 april, 2023
Tusen tack Postkodlotteriet och alla lottköpare för stödet till solenergi i Tanzania.
Foto: UNHCR/Anthony Karumba
Burundiska flyktingmamman Evangelina Bukuru poserar framför fotografen med sin mamma och barn i flyktinglägret Nyarugusu i Tanzania. Tusen tack för Drömprojektet till solenergi!

Drömprojekt till solenergi

Sjukhus i Tanzania har brist på elektricitet. Vården försämras. Utsatta patienter kan dö när respiratorer och syrgasapparater saknar ström. 

UNHCR får nu möjlighet att förbättra situationen i två flyktingläger sedan Drömprojekt på dryga 16 miljoner kronor från Postkodlotteriet har beviljats för att installera solenergi.

– Fantastiskt. Nu kan vi rädda liv och förbättra hälsan för 207 000 utsatta flyktingar i Tanzania, ler Sverige för UNHCR:s generalsekreterare Åsa Widell och håller upp checken.

Solpaneler till 14 sjukhus

UNHCR driver redan i dag vårdinrättningar och sjukhus i Tanzania. Men med osäker tillgång på elektricitet drivs de med dieselgeneratorer till höga kostnader. Dieselaggregaten släpper dessutom ut stora mängder växthusgaser, 508 ton årligen.

14 sjukhus ska under de två år projektet pågår förses med moderna och miljövänliga solpaneler med tillhörande batterier. Det ger förnybar och miljövänlig elektricitet som kan rädda liv. 

Lokala fastighetsskötare utbildas i installation och underhåll av systemen.

–  Projektet skapar två vinster direkt. Dels kan fler liv räddas och vården bli bättre, dels minskas utsläppen av skadliga växthusgaser, konstaterar Postkodlotteriets vd Eva Struving. 

Ökade öppettider till sjukvård

Samtliga vårdinrättningar i Tanzania ligger i lägren Nyarugusu och Nduta eller i dess närhet. När solcellerna är på plats får sjukvården där ökad möjlighet att ta emot patienter dygnet runt, vilket ökar kapaciteten med cirka 20 000 människor!

Dessutom förbättras säkerheten för de som bor i lägren genom att elektriciteten också kommer att räcka till belysning.

Projektet ”Solens strålar räddar liv i flyktingläger” tilldelas 16 317 000 kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Svenska Postkodlotteriet varje år. 

21 miljoner kronor i basstöd

2023 mottog Sverige för UNHCR även 21 miljoner kronor i basstöd till UNHCR:s arbete för människor i världens svåra kriser.

Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet förmedlat drygt 13 miljarder kronor till ideella organisationers viktiga arbete.

Tusen tack Postkodlotteriet och alla lottköpare.

Publicerad av Ulrika Forsberg