70,8 miljoner människor på flykt – ny rekordhög siffra som kräver mer stöd

I slutet av 2018 var 70,8 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt. Siffran är rekordhög. Alla världens länder måste samarbeta för att skydda dem.

19 juni, 2019

Fler människor än någonsin tidigare är på flykt

70,8 miljoner människor är på flykt från krig, förföljelse och konflikt. Det är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan.

Idag släpps UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen ’Global Trends'. Siffrorna är från slutet av 2018. Data har samlats in av UNHCR, världens regeringar, andra FN-organ och organisationer.

Rapporten visar mer än siffror i statistiken. 70,8 miljoner människor betalar personligen priset för världens krig, konflikter och förföljelser – och dagens allt hårdare politiska klimat mot ’främlingar’.

Stigande trend

70,8 miljoner människor i slutet av 2018 – det är 2,3 miljoner fler än året innan, dubbelt så många som för 20 år sedan, eller lika med en befolkning sju gånger större än Sveriges. Eller, av hela jordens befolkning har 1 av 108 tvingats lämna sitt hem på grund av krig och konflikter.

Vad vi ser är ännu en bekräftelse på en stigande trend i antalet människor som behöver skyddas från krig, konflikt och förföljelse. Trots att språket runt flyktingar och migranter ofta är ”förgiftat”, ser vi också ökad generositet och solidaritet – särskilt av samhällen som själva har tagit emot ett stort antal flyktingar. Vi måste bygga vidare på alla positiva krafter och fördubbla vår solidaritet med de flera tusentals oskyldiga människor som tvingas fly från sina hem varje dag, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Siffran 70,8 miljoner människor är dessutom lågt tilltagen.

Krisen i Venezuela

Krisen i Venezuela återges bara delvis i rapporten. I slutet av 2018 hade 3 miljoner venezuelaner lämnat landet sedan 2015. Idag har den stigit till 4 miljoner och krisen är idag en av världens största. Trots att de flesta som flyr behöver internationellt skydd har bara en halv miljon formellt ansökt om asyl. De flesta venezuelaner söker skydd i Peru och Colombia.

Globala trender: flyktingar i världen 2018

Under de senaste tio åren har antalet människor på flykt ökat väsentligt – från 43,3 miljoner 2009 till 70,8 miljoner 2018. Den största ökning var mellan 2012 och 2015, ett resultat av det blodiga kriget i Syrien.

Konflikter i Irak och Jemen, delar av Afrika söder om Sahara som Demokratiska republiken Kongo och Sydsudan, liksom av massflykten av Rohingyafolket från Myanmar till Bangladesh bidrar till ökningen.

Flyktingar, asylsökande och internflyktingar

Bland de 70,8 miljoner människor som används i årsrapporten Global Trends finns det tre huvudgrupper:

 • Flyktingar (25,9 miljoner).
 • Asylsökande (3,5 miljoner).
 • Internflyktingar (41,3 miljoner).

Flyktingar

Flyktingar är människor som tvingas fly från sitt hemland på grund av konflikter, krig eller förföljelse. Antalet flyktingar i världen uppgick i slutet av 2018 till 25,9 miljoner – 500 000 fler än 2017.

Av dem är 5,5 miljoner palestinska flyktingar som får hjälp av UNRWA, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar.

67 procent av världens flyktingar kommer från fem länder:

 • Syrien (6,7 miljoner)
 • Afghanistan (2,7 miljoner)
 • Sydsudan (2,3 miljoner)
 • Myanmar (1,1 miljoner)
 • Somalia (0,9 miljoner)

80 procent av alla flyktingar söker skydd i ett grannland.

De flesta flyktingar befinner sig i:

 • Turkiet (3,7 miljoner)
 • Pakistan (1,4 miljoner)
 • Uganda (1,2 miljoner)
 • Sudan (1,1 miljoner)
 • Tyskland (1,1 miljoner)

Asylsökande

Asylsökande är människor utanför sitt hemland som har ansökt om asyl, och väntar på beslut om flyktingstatus. I slutet av 2018 fanns det 3,5 miljoner asylsökande i världen.

De flesta asylsökande kommer från:

 • Venezuela
 • Afghanistan
 • Syrien
 • Irak
 • Demokratiska republiken Kongo

De flesta har sökt asyl i:

 • USA
 • Peru
 • Tyskland
 • Frankrike
 • Turkiet

Internflyktingar

Den största gruppen – 41,3 miljoner människor – är på flykt från konflikter i sitt hemland. De har sökt skydd i andra områden inom sitt hemland, de kallas för internflyktingar. (På engelska Internally Displaced People eller IDPs.)

De flesta internflyktingar befinner sig i:

 • Colombia (7,8 miljoner)
 • Syrien (6,2 miljoner)
 • Demokratiska republiken Kongo (4,5 miljoner)
 • Somalia (2,65 miljoner)
 • Etiopien (2,62 miljoner)
 • Nigeria (2,17 miljoner)
 • Jemen (2,14 miljoner)
 • Afghanistan (2,1 miljoner)
 • Sydsudan (1,9 miljoner)
 • Sudan (1,8 miljoner)

En människa flyr varannan sekund

Under 2018 tvingades 13,6 miljoner människor att fly från sina hem. Det är 37 000 varje dag, eller en människa varannan sekund.

2,3 miljoner fler under 2018

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet människor på flykt med 2,3 miljoner.

Av särskilt intresse var ökningen av internflyktingar i Etiopien och nya asylsökande från Venezuela.

Ökning fortsätter i högre takt än arbetet med att hitta lösningar och ge människor skydd.

Lösningar för flyktingar

Det bästa för varje flykting är att ha möjlighet återvända hem frivilligt, i säkerhet och värdighet.

Ungefär 593 800 flyktingar återvände hem under 2018. De flesta till Syrien, Sydsudan och Somalia – det var inte ett återvändande som UNHCR stödde, läget är fortfarande farligt i länderna.

Integration och vidarebosättning

Andra lösningar är att integreras i asyllandet eller vidarebosättas (få en plats som kvotflykting) till ett tredjeland. Dock fick endast 92 400 flyktingar en plats för vidarebosättning under 2018, mindre än 7 procent av dem som väntar på en plats.

Nu krävs det att världens länder samarbetar för att hjälpa flyktingar och de länder och samhällen som välkomnar dem.

– I varje flyktingsituation – var den än är, hur länge den än pågår – måste det läggas fokus på att hitta lösningar och undanröja hinder för människor att åka hem. Det här är ett komplicerat arbete där UNHCR ständigt är involverarad men som också kräver att alla länder samarbetar för allas bästa. Det är en av de stora utmaningarna i vår tid," berättar Grandi.

Rapporten i korthet

70,8 miljoner

70,8 miljoner människor på flykt krig, konflikter eller förföljelse:

 • 2,2 miljoner fler än 2017.
 • Dubbelt så många som för 20 år sedan.
 • En befolkning som ungefär motsvarar sju gånger Sveriges.
 • En bidragande faktor till ökningen är krisen i Venezuela.

Stigande siffror en stigande trend:

 • Ökningen har pågått i 20 år, i allt högre grad sedan 2011.
 • Antalet flyktingar är högre än någonsin tidigare.
 • Antalet internflyktingar är också höga.

Åtta fakta om flyktingar

 • Barn: Varannan flykting är ett barn, många (111 000) är ensamma och utan sina familjer.
 • Småbarn: Uganda rapporterade att 2800 flyktingbarn på fem år eller under är ensamma eller separerade från sina familjer.
 • Städer: De flesta flyktingar bor i städer, 61 procent - inte på landsbygden eller i läger som många tror. 
 • Fattiga och rika länder: De fattigaste länderna tar emot en tredjedel av världens alla flyktingar. 16 procent tas emot av rika länder i väst.
 • Var: Omkring 80 procent av alla flyktingar bor i länder som gränser till hemlandet.
 • Tidslängd: Nästan 4 av 5 flyktingar har varit på flykt i minst fem år. 1 av 5 har varit flyktingar i 20 år eller mer.
 • Nya asylsökande: Det största antalet asylansökningar 2018 kom från venezuelaner (341 800).
 • Summa: Av hela jordens befolkning är 1 av 108 på flykt från krig, konflikter eller förföljelse. För tio är sedan var siffran 1 av 160.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg