Miljoner lider av hunger och torka på Afrikas horn

18,4 miljoner människor på Afrikas horn lider av hunger och torka. Matpriser skjuter i höjden och vatten sinar. Sårbara familjer flyr för att överleva.

4 juli, 2022
Barn på Afrikas horn riskerar svår hunger. Djuren dör, människor tvingas fly.
Foto: REUTERS/Feisal Omar
Barn på Afrikas horn riskerar svår hunger. Djuren dör, människor tvingas fly. Vill du hjälpa utsatta familjer idag?

Hunger och torka på Afrikas horn

Just nu pågår en hungerkris på Afrikas horn – 18,4 miljoner människor är drabbade.

Barn och familjer i Somalia och Etiopien upplever den värsta torkan på 40 år efter fyra uteblivna regnperioder i rad.

Vattenkällor sinar. Skördar och boskap dör. Människor berövas på sin försörjning och möjlighet att klara vardagen. De har ingen chans.

Bristen på mat förvärras av stigande råvarupriser på grund av den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari 2022. Priser på basvaror och spannmål har skjutit i höjden.

Flyktingars matransoner minskar när behoven av hjälp i världen ökar. Det saknas pengar för att hålla jämna steg.

18,4 miljoner människor på Afrikas horn står inför svår hunger.

När hungerkrisen förvärras och torkan fortsätter tvingas hundratusentals människor att fly från sina hem i jakt på mat, vatten och förnödenheter.

Somalia – konflikter och torka

I Somalia är det mänskliga lidandet enormt.

  • 800 000 människor är på flykt i landet.
  • 16 000 har tvingats fly över gränsen till grannlandet Etiopien.
  • 4 000 har sökt skydd i Kenya, på flykt från en komplicerad blandning av konflikter och torka.

Familjer som flyr från Somalia berättar för UNHCR att människor tvingas resa långa sträckor på jakt efter vatten. De beskriver ökade spänningar mellan grupper. Mat och vatten inte räcker till för att täcka alla människors behov.

Lidandet väntas bli värre

UNHCR rapporterar om att människor med särskilda behov – sjuka, äldre, gravida och ensamma – drabbas oproportionerligt hårt. Desperata människor har ingenstans att ta vägen. De behöver din hjälp för att klara sig. Vill du ge en gåva?

Lidandet väntas bli värre eftersom torkan ska fortsätta under de kommande månaderna.

I maj 2022 var över 286 000 människor på flykt i regionerna Somali och Oromia i Etiopien – de hårdast drabbade av torkan.

UNHCR ber om mer stöd

För att ge livräddande hjälp till 1,5 miljoner människor på flykt som drabbas av torkan i Etiopien, Kenya och Somalia vädjar UNHCR nu om mer hjälp.

Hjälpen ska räcka till slutet av året och ge 1,5 miljoner människor:

  • Skydd, trygghet och tak över huvudet.
  • Vatten, mat, toaletter och sjukvård.
  • Kontantstöd till de allra mest utsatta som gör det möjligt att överleva vardagen.
  • Kvinnor, flickor och barn får speciell hjälp – som stöd till offer för våld och övergrepp.

Vill du hjälpa?

Barn och familjer står mitt i en hungerkris och den värsta torkan på 40 år. Vill du hjälpa? Du kan rädda liv.

Varje krona gör skillnad för sårbara människor som lever i livsfarlig situation. Ge en gåva idag!

Publicerad av Ulrika Forsberg