Svältkatastrof: Kritiskt läge i Somalia

Somalia står på randen till en svältkatastrof. Människor kan inte skydda sig mot sjukdomar. De har ingenting. De är utlämnade. Vill du ge dem hopp?

9 september, 2022
På flykt i ett läger i Kismayo, Somalia
Foto: UNHCR/Joel Gallardo
Två ungdomar på flykt lever på frontlinjen i klimatkrisen. Hopplösheten är alltid närvarande i lägret Kismayo, Somalia.

Svältkatastrof hotar i Somalia

Torkan som härjar i Somalia ställer barn och familjer på randen till svält. 7,4 miljoner människor lider av akut matbrist, nästan hälften av landets befolkning.

Sedan torkan började i januari 2021 har 1,3 miljoner människor tvingats lämna sina hem i jakt på mat och vatten. 80 procent är kvinnor och barn.

Torkan är den värsta i regionen på 40 år och kommer sannolikt att förvärras. En femte utebliven regnperiod väntas.

Utan snabb hjälp kommer en svältkatastrof att drabba befolkningen i flera områden mellan oktober och slutet av 2022.

Människor kan inte skydda sig mot sjukdomar. De har ingenting. De är utlämnade. Vill du hjälpa dem att få tillbaka hoppet? En gåva hjälper familjer som lever på frontlinjen i kriser.


Svält uppstår efter långvarig hungersnöd. Det kritiska läget svält deklareras av FN och är ett larm till omvärlden om att snabbt sätta in hjälpinsatser för att hindra död.

Definitionen av svält:

 • Minst 20 procent av en befolkning lider av matbrist.
 • Ett av tre barn är akut undernärda.
 • Två av 10 000 människor dör varje dag av svält eller sjukdomar till följd av hunger.

Matkassen 36 procent dyrare

Bristen på mat i Somalia förvärras av stigande matpriser på grund av kriget i Ukraina. Priset på råvaror och spannmål har skjutit i höjden.

Kostnaden för en matkasse har stigit med 36 procent i Somalia. Familjer har inte råd med basvaror för att klara vardagen.

Vatten sinar, sjukdomar ökar

Torkan ökar risken för sjukdomar och dödsfall.

 • 6,4 miljoner människor saknar rent vatten.
 • 12 000 misstänkta mässlingsfall har rapporterats i år, fyra gånger fler än vid samma tidpunkt 2021.
 • Undernäring ökar risken för att bli sjuka. Barn och gravida och ammande mammor är extra utsatta.
 • Sjuka människor blir lättare undernärda – en ond cirkel som inte har ett slut.

Hungersnöd på Afrikas horn

20,5 miljoner människor på Afrikas horn står inför en fruktansvärd hungersnöd som fortfarande kan undvikas.

En snabb ökning av nödhjälp från omvärlden sedan början av 2022 har räddat många liv. Men de akuta hjälpbehoven är betydligt större än resurserna.


Afrikas horn är en halvö i Östafrika som sticker ut i Indiska oceanen. De länder som räknas dit är Etiopien, Eritrea, Somalia och Djibouti.


Torka på Afrikas horn

Över hela Afrikas horn står miljontals människor inför extrem vattenbrist. Vattenkällor har torkat ut eller försämrats i kvalitet. Risken för vattenburna sjukdomar och infektioner ökar.

Familjer tvingas välja mellan att dricka och laga mat framför att hålla sig rena.

När UNHCR besökte regionen Somali i Etiopien berättar familjer om 100 procent missväxt, boskapsdöd och hundratusentals undernärda barn. Sjukhus och skolor fungerar inte på grund av vattenbrist.

Kvinnor och flickor tvingas vandra längre och längre sträckor för att få hitta vatten. Det ökar risken att utsättas för våld och övergrepp.

1,7 miljoner barn har hoppat av skolan för att hjälpa sina familjer att få en daglig inkomst. De letar efter vatten och betesmark istället – barnen har inget val.

Erfarenheter från tidigare torka visar att 90 procent av barnen som har hoppat av skolan aldrig kom tillbaka.

Under som tiden hjälporganisationer kämpar för att rädda liv och avvärja svält är det kritiskt att:

 • Investera i försörjning.
 • Utveckla infrastruktur.
 • Klimatanpassa.

De krävs hållbara lösningar för att de drabbade kan anpassa sig för framtiden.

Torkan och hungersnöden som drabbar familjer är klimatkrisen oskyldiga offer, som har gjort lite för att orsaka den.

Vad gör UNHCR?

UNHCR är på plats med livräddande hjälp som tak över huvudet, vatten, toaletter, mat och sjukvård.

Exempel på vad UNHCR gör:

 • I Somalia leder UNHCR insatserna för att ge människor på flykt tak över huvudet och skydd.
 • 185 000 människor har fått byggmaterial, hygienprodukter och andra förnödenheter.
 • Ensamma barn får sjukvård, psykosocialt stöd och trygga platser skyddade från våld, övergrepp och tvångsrekrytering.
 • Familjer som riskerar att vräkas från sina hem på grund av inkomstbortfall får hjälp.
 • UNHCR leder arbetet i flyktingläger och på andra ställen där människor bor.
Publicerad av Ulrika Forsberg