Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete gör verksamheten mer framgångsrikt. Vi hoppas att ditt förtroende stärks. Det viktigaste av allt – människor på flykt får ett bättre liv.

Beroende av ditt förtroende

Kvalitetsarbetet hjälper oss att göra ett bättre jobb. Vi hoppas att ditt förtroende stärks. Det viktigaste av allt – människor på flykt får ett bättre liv.

Syftet med vårt kvalitetsarbete är att bidra till ett starkt och långsiktigt förtroende för givande i Sverige och därmed samla in pengar till människor på flykt.

Vi är helt och hållet beroende av ditt förtroende!