Om Sverige för UNHCR

UNHCR är FN:s flyktingorgan som räddar liv och kämpar för flyktingars rättigheter. Sverige för UNHCR är en insamlingsstiftelse med 90-konto och UNHCR:s svenska partner.

Organisation och ekonomi

Det är våra givare som gör vårt arbete möjligt.

Våra ambassadörer och rådgivare

Tusen tack till våra fantastiska ambassadörer och rådgivare som delar med sig av sitt engagemang, sin tid och kunskap.

Våra ambassadörer