100 miljoner väntas på flykt inom snar framtid

82,4 miljoner människor var på flykt i slutet av 2020, en ökning med nästan 40 miljoner på tio år. När överstiger siffran 100 miljoner?

18 juni, 2021
Människor på flykt från Kongo-Kinshasa väntar på en hälsokontroll nära gränsen till Uganda. Som många andra länder stängdes gränsen i mars 2020 när coronapandemin spreds över världen. I juli gjordes en akut hjälpinsats för att hjälpa tusentals människor på flykt från väpnat våld och som varit fast i ingenmansland sedan i mars.
Foto: UNHCR/Rocco Nuri
Människor på flykt från Kongo-Kinshasa väntar på en hälsokontroll nära gränsen till Uganda. Som många andra länder stängdes gränsen i mars 2020 när coronapandemin spreds över världen. I juli gjorde UNHCR en akutinsats för att hjälpa tusentals människor på flykt från väpnat våld och som varit fast i ingenmansland sedan i mars.

Oroväckande framtid

Nya siffror visar att 82,4 miljoner människor var på flykt från krig, konflikter och förföljelse i slutet av 2020. Det är mer än en procent av jordens befolkning.

Det mänskliga lidandet i världen är enormt. Nu väntas läget att bli ännu värre.

Matbrist och fattigdom

Svårigheterna med att hantera de omfattande matkriserna i världen förvärrades under 2020 på grund av långvariga konflikter, extrema väder och de ekonomiska följderna av covid-19.

Prognoser för 2021 är lika oroande. I några av världens värsta livsmedelskriser – i konfliktdrabbade länder som Sydsudan, Syrien och Centralafrikanska republiken – riskerar människor att drabbas av hungersnöd.

Världsbanken uppskattar att antalet människor som lever i extrem fattigdom på grund av covid-19 kommer att stiga till en nivå på mellan 119 miljoner och 124 miljoner år 2020 – en siffra som saknar motstycke.

Klimatförändringar

När vädret förändras ökar sårbarheten för människor som lever på frontlinjen i klimatkrisen.

Många lever på platser som är särskilt drabbade av klimatförändringar – så kallade ”climate hotspots”. Där saknar familjer ofta resurser för att anpassa sig till en allt mer ogästvänlig miljö.

Kriser går hand i hand

Fattigdom, matbrist, klimatförändringar och konflikter är alltmer sammankopplade. Tillsammans tvingar de fler och fler människor att söka efter säkerhet och trygghet någon annanstans.

2012 beskrevs läget av António Guterres, som då var FN:s flyktingkommissarie:

”Det här är verkligen alarmerande siffror. De speglar mänskligt lidande i stor skala och omvärldens svårigheter att förhindra konflikter och hitta lösningar för de drabbade.”

Vid den tidpunkten var 45 miljoner människor på flykt i världen.

Nu, nästan tio år senare, har siffran stigit till mer än 82 miljoner. Det är nionde året i rad som antalet ökar.

Grundat på den stigande kurvan är frågan inte längre om antalet människor på flykt kommer att överstiga 100 miljoner – utan snarare när.

Helt klart har behovet av att förhindra konflikter och skydda människor som har tvingats fly aldrig varit mer pressande än nu.

Ljusglimtar

De första månaderna 2021 har givit en glimt av hopp även om konflikter och fördrivning fortsätter i många delar av världen.

Amerika tar emot fler kvotflyktingar – upp till 62 500 år 2021 och upp till 125 000 år 2022. Det ger fler utsatta flyktingar en chans i livet, särskilt om andra länder följer efter.

Ett annat positivt exempel är att Colombia i februari 2021 beviljade mer än en miljon venezuelaner tillfälligt skydd.

Det behövs många fler sådana exempel för solidaritet och ansvar för att uppfylla de fördrivna människors rättigheter, behov och – om möjligt – förhoppningar om framtiden.

Läs mer: 82,4 miljoner människor på flykt

Källa: Global Trends

Publicerad av Ulrika Forsberg