11 fakta om matkrisen i Afrika

11 fakta om matkrisen i Nigeria, Sydsudan, Somalia och Jemen. 20 miljoner människor är drabbade. Familjer slits sönder och traumatiseras av lidande, förlust och tragedi.

3 maj, 2017
Matbrist, svält, konflikter och brist på pengar drabbar 20 miljoner människor i Nigeria, Sydsudan, Somalia och Jemen. Barn och familjer flyr för överleva.

Matbrist, svält, konflikter och fattigdom

Matbrist och svält – i kombination med konflikt, flykt och brist på pengar – drabbar 20 miljoner människor i Nigeria, Sydsudan, Somalia och Jemen. Många flyr för överleva. Matkrisen är akut.

Hjälpinsatserna är i desperat behov av både uppmärksamhet och stöd. Familjer slits sönder och traumatiseras av lidande, förlust och tragedi.

Krisen spiller över gränserna och människor flyr från land till land.

11 fakta om krisen

 1. Familjer på Afrikas horn, i Jemen och Nigeria riskerar att dö av svält på grund av torka, långvariga konflikter och brist på finansiering.
 2. En humanitär kris i regionen är snart oundviklig. Torkan på Afrikas horn 2011 kostade mer än 260 000 liv. En upprepning måste till varje pris undvikas.
 3. Mer än 20 miljoner människor i Nigeria, Sydudan, Somalia och Jemen är drabbade av hungersnöd eller är i riskzonen.
 4. Fyra miljoner flyktingar och asylsökande bor i regionen.
 5. Riskerna för barn är särskilt stora. Många slutar skolan. I Kenya har 175 000 elever i områden drabbade av torka hoppat av skolan. I Etiopien har nästan 600 skolor stängt.
 6. Bristen på finansiering och torka har lett till nedskärningar av matransoner. I Djibouti har ransonerna minskat med 12%, i Etiopien, Tanzania och Rwanda med mellan 20 och 50% och i Uganda med upp till 75%.
 7. Den extrema situationen tvingar allt fler barn och familjer att fly från sina hem – antalet ökar varje dag. Många söker skydd i grannländer som Djibouti, Etiopien, Kenya, Sudan, Uganda, Jemen, Kamerun, Niger och Tchad.
 8. Majoriteten av de som flyr är barn och kvinnor. De går ofta i dagar eller veckor och anländer till flyktingläger utmattad och undernärda. Separerade från sina män - som ofta är kvar för att ta hand om hem och boskap – står kvinnor, flickor och pojkar inför en högre risk att utsättas för våld, övergrepp och utnyttjande.
 9. Miljoner människor har inte mat för dagen.
  - I Nigeria: 7 miljoner människor.
  - I Sydsudan: 5,5 miljoner människor.
  - I Somalia: 6,2 miljoner människor
  - I Jemen: 17 miljoner människor.
 10. Utan omedelbart stöd riskerar hundratusentals människor att dö.
 11. UNHCR ökar akutinsatserna med att leverera  mat, vatten, skydd och förbättra hälsan för familjer som är på flykt.

Källa: UNHCR.org

Vill du hjälpa?

I världens största flyktingkriser är hjälpbehoven är enorma.

UNHCR finns på plats och hjälper i städer, läger och avlägsna byar. Skydd och förnödenheter som mat, vatten och mediciner hjälper familjer att överleva.

300 kronor kan räcka till 24 vattendunkar. I en flyktingkris är tillgången till rent vatten livsavgörande - varje droppe räknas. Du kan rädda liv.

Ge en gåva här

Publicerad av Ulrika Forsberg