15 saker om UNHCR:s arbete i Europa

Se filmen om Aslan som älskar sin hund Rose! UNHCR kämpar för killar som honom - läs 15 saker om hur UNHCR hjälper flyktingar i Europa.

24 september, 2015
"Jag älskar den här hunden. Jag behöver honom. Vi går på promenader. Vi har gått 500 kilometer." Den här 17-åringen flydde från kriget i Damaskus, Syrien. Han är en av Europas nyaste flyktingar som kommit till den grekiska ön Lesbos.

Flyktingar från Syrien, Irak och Afghanistan

- Jag älskar den här hunden. Vi går på promenader. Vi har gått 500 kilometer. Jag heter Aslan och min hund heter Rose. Rose har ett eget pass.

Den här 17-åringen är på flykt från den krigshärjade staden i Damaskus i Syrien. Han har kommit till den grekiska ön Lesbos och är en av Europas nyaste flyktingar.

Vi gillar den här filmen väldigt mycket! UNHCR kämpar för killar som Aslan - som är på flykt från krig och har sökt skydd i Europa.

UNHCR:s insatser i Europa

Situationen förändras snabbt. De senaste veckorna har vi sett tusentals människor röra sig från land till land i Europa. UNHCR finns på plats längs flyktvägarna i Grekland, Makedonien, Serbien, Kroatien och Ungern för att ge skydd och nödhjälp.

UNHCR:s arbete för att hjälpa människor på flykt:

 1. Ger akut nödhjälp som tak över huvudet, mat, vatten och erbjuder sjukvård.
 2. Delar ut tusentals filtar och sovsäckar: 60 000 i Grekland, 48 000 i Ungern, 30 000 i Makedonien och 60 000 i Serbien.
 3. UNHCR har skickat 621 flyktinghem (IKEA-hus/Better Shelter) till Grekland, Makedonien och Serbien – 1220 är beställda.
 4. Kämpar för flyktingars mänskliga rättigheter.
 5. Arbetar med regeringar för att hitta fler lagliga vägar in i Europa.
 6. Samarbetar med andra organisationer och grupper - till exempel finansierar UNHCR matpaket och vatten som delas ut av frivilligorganisationer och volontärer.
 7. Människor som kommer över Medelhavet till de grekiska öarna - Lesbos, Chios, Samos, Leros, Kos och Rhodos – får förnödenheter och hjälp med att ta sig till fastlandet för att söka asyl.
 8. Sätter upp mobila toaletter vid gränsen i Ungern.
 9. Informerar flyktingarna om deras rättigheter och skyldigheter - i det arbetet erbjuder UNHCR tolkar. Det är viktigt att människor har korrekt information för att ta rätt beslut i ett läge där framtiden står på spel. (Flyktingsmugglare ger ofta vilseledande information.)
 10. UNHCR har flera gånger uttryckt oro över Ungerns hantering av flyktingar, och förfäras av händelser vid gränsen då familjer och barn stoppades med tårgas och vattenkanoner. 
 11. Tillsammans med volontärer och frivilliga delar UNHCR ut matpaket, vatten och regnkläder i Kroatien.
 12. I Grekland delar UNHCR ut tält, mat, vatten, regnkläder, sovsäckar, liggunderlag, hygienartiklar och annan nödhjälp för att människor ska klara vardagen.
 13. I Serbiens huvudstad Belgrad förser UNHCR flyktingar som bor i parker med nödhjälp, information, medicin, psykologisk stöd och juridisk rådgivning.
 14. Sätter upp tusentals (mer än 2000) tält i fyra länder – 5500 är på gång.
 15. Arbetar för att återförena slittrade familjer och att skydda ensamma barn på flykt.

UNHCR räknar med att tusentals människor kommer att fortsätta att fly genom Europa under hösten och vintern.

UNHCR uppmanar alla EU:s länder att hjälpa människor på flykt från krig – de ska inte slussas från land till land inom EU utan möjlighet att utöva sin rätt att söka asyl.

Krig tvingar människor på flykt

Krig och förföljelse i Syrien, Afghanistan och Irak tvingar just nu miljontals människor att lämna allt bakom sig och göra den farliga resan till säkerhet. Hundratusentals av dem riskerar sina liv i desperata försök att ta sig till Europa.

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt från krig - ett arbete som aldrig varit mer relevant än nu.

Behoven är enorma. Du kan hjälpa idag.

Publicerad av Ulrika Forsberg