400 norska ungdomar på flykt från Sudan

Refugee – ett rollspel där ungdomar får prova på hur det är vara flykting, ofta misstrodd och oönskad, under 24 timmar.

16 mars, 2014
 I rollspelet Refugee får ungdomar prova på hur det är vara flykting, från att ta sig över gränsen till att söka asyl i nytt land.
Foto: AK Fagerlund
I rollspelet Refugee får ungdomar prova på hur det är vara flykting, från att ta sig över gränsen till att söka asyl i nytt land.

Terror, rädsla, konflikter och förföljelse

Terror, rädsla, konflikter och förföljelse har tvingat miljontals människor på flykt runt om i världen. De är vanliga människor, som du och jag, som står inför en osäker framtid. Det krävs en enastående styrka för överleva och bygga upp sina sönderslagna liv på nytt. Att delta i rollspelet Refugee ger en liten fingervisning om hur livet på flykt kan te sig.

Fem värvare från Sverige för UNHCR får som motivation och del i utbildningen delta i Refugee – ett rollspel där deltagarna upplever livet som flykting under 24 timmar. Spelets mål är att deltagaren med sin familj ska fly från Sudan till Norge, där de ska söka asyl.

– Från Sverige för UNHCR skickar vi värvare, som nominerats av sina team, vid två olika tillfällen till Camp Refugee i Norge för att vara med i spelet. Nästa gång det är dags för nya värvare att åka iväg är den 5 och 6 april, säger AK Fagerlund, Face-to-face Program Manager på Sverige för UNHCR.

I rollspelet Refugee möter deltagarna några av de problem och utmaningar som verkliga flyktingar upplever.  Under spelets gång måste de oavbrutet fatta små och stora beslut och leva vidare med konsekvenserna av dem. De ställs inför stora utmaningar, både fysiskt och mentalt.

– När du är med i spelet upplever du fysisk utmattning, frustration och du slits mellan hopp och förtvivlan. För våra värvare som får möjligheten att vara med i spelet ger det en värdefull insikt, som de sedan bär sig i sitt viktiga arbete att få svenska folket att engagera sig i flyktingfrågan, säger AK Fagerlund, som även följer med som spelledare.

Uttagningarna till att får delta i rollspelet Refugee går till så att varje värvarteam nominerar en värvare. Av de nominerade lottas sedan rollerna i spelet ut, som till exempel ambassadpersonal, gränspolis och hjälparbetare i flyktinglägret. Rollerna som flyktingar spelas av upp till 400 ungdomar i 14 – 15-årsåldren. Övriga roller spelas av ungdomar från 17 år och uppåt.

– Jag hoppas att ungdomarna kommer ihåg vad de upplevde under rollspelet.  Jag kommer att minnas hur utslitna dessa ungdomar var efter att ha fått känna på hur det är att vara misstrodd och oönskad under några timmar, något som världens flyktingar upplever varje dag. I mitt arbete är jag inte bara med och ger dessa människor praktiska föremål såsom hem och mat - jag är med och ger dem en chans att må bättre, något som motiverar mig ännu mer, säger Samuel Olsson, värvare i Göteborg efter att ha deltagit i spelet 1-2 mars 2014.

Av de 400 flyktingarna som kom till Norge fick 4 av dem asyl. De övriga 396 skickades tillbaka Sudan. 

Spelet i korthet:

 • Runt 400 deltagare.
 • Platser: Ambassaden, gränsen, flyktinglägret.
 • Roller: Flyktingar, gränspolis, ambassadpersonal, UNHCR-personal i lägret, norsk familj som tar emot flyktingar
 • Spelsekvenser
 • Ambassaden i Sudan
 • Flykt från Sudan
 • Gränspolisens bemötande av flyktingar
 • Flyktinglägret
 • Den norska familjen som tar emot flyktingarna
 • Polisen arresterar flyktingarna
 • Förhör
 • Utdelning av asyl/uppehållstillstånd till 4 av deltagarna. Resten får veta att de måste åka tillbaka till Sudan och börja om.

Refugee Camp arrangeras av den norska organisationen Refugee Norge.

Publicerad av Ulrika Forsberg