65,6 miljoner på flykt i världen - fler än någonsin tidigare

Se 3 minuter: UNHCR:s rapport Global Trends visar att 65,6 miljoner på flykt i världen – fler människor än någonsin tidigare.

18 juni, 2017
65,6 miljoner på flykt från krig och våld i slutet av 2016.

Krig och våld tvingar människor att lämna sina hem

65,6 miljoner människor är på flykt i världen – fler än någonsin tidigare. För tredje året i rad är siffran rekordhög. Krig och våld är orsaken. Se videon på 3 minuter.

65,6 miljoner på flykt

UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen – Global Trends – visar att 65,6 miljoner människor var på flykt i slutet av 2016 – 300 000 fler än året innan.

I 65,6 miljoner räknas:

 • 22,5 miljoner flyktingar.
 • 40,3 miljoner internflyktingar.
 • 2,8 miljoner asylsökande.

Från vilka länder kommer flest flyktingar?

 1. Syrien: 5,5 miljoner*
 2. Afghanistan: 2,5 miljoner
 3. Sydsudan: 1,4 miljoner*

Vilka länder tar emot flest flyktingar?

 1. Turkiet: 2,9 miljoner
 2. Pakistan: 1,4 miljoner
 3. Libanon: 1 miljon
 4. Iran: 979 4000
 5. Uganda: 940 800
 6. Etiopien: 791 600

*Flest människor är på flykt från sina hem i Syrien. 12 miljoner människor – nästan två tredjedelar av landets befolkning är antingen på flykt i landet eller har sökt skydd i andra länder.

*Den snabbast växande flyktingkrisen pågår just nu i Sydsudan.

22,5 miljoner flyktingar

Antalet flyktingar är, med 22,5 miljoner – den högsta siffran någonsin. Hälften av dem är barn.

17,2 miljoner flyktingar är under UNHCR:s ansvar. 5,3 miljoner är palestinska flyktingar som är registrerade hos UNHCR:s systerorganisation UNRWA.

Konflikten i Syrien är fortfarande den största orsaken till att människor tvingas fly – 5,5 miljoner har lämnat landet.

I juli 2016 kollapsade fredsinsatserna i Sydsudan. Sammanbrottet ledde till ökat våld som tvingade 739 900 människor att lämna landet (slutet av 2016). Idag, juni 2017, är siffran nästan två miljoner.

40,3 miljoner på flykt i sitt hemland = internflyktingar

Antalet människor som var på flykt inom sitt eget lands gränser (internflyktingar) uppgick till 40,3 miljoner i slutet av 2016, jämfört med 40,8 miljoner ett år tidigare.

Syrien, Irak och Colombia var de länder med flest internflyktingar.

2,8 miljoner asylsökande

Asylsökande är de som har flytt från sitt land och söker internationellt skydd i andra länder som flyktingar. I slutet av 2016 uppgick antalet människor som sökte asyl till 2,8 miljoner.

En människa av 113 på flykt

Krig, våld och förföljelse orsaker ett enormt mänskligt lidande. 65,6 miljoner innebär att i genomsnitt har en människa av 113 i världen tvingats på flykt. Det är fler än befolkningen i Storbritannien - världens 21:a mest befolkade land.

– Hur man än räknar är det en oacceptabel siffra och den talar starkare än någonsin för behovet av solidaritet och att gemensamt förebygga och lösa kriser och se till att världens flyktingar, internflyktingar och asylsökande är ordentligt skyddade under tiden lösningar arbetas fram, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef.

Grandi fortsätter:

– Vi måste göra mer för dessa människor. När världen är fylld av konflikter är det beslutsamhet och mod som krävs, inte rädsla.

10,3 miljoner tvingades fly under 2016

Rapporten visar att antalet människor som tvingas fly ligger kvar på hög nivå. Av totalt 65,5 miljoner tvingades 10,3 miljoner lämna sina hem under 2016 – av dem var 6,9 miljoner internflyktingar. Det innebär en människa var tredje sekund.

Vidarebosättning och frivilligt återvändande

Rapporten visar att under 2016 tog 37 länder tillsammans emot 189 300 flyktingar för vidarebosättning (kvotflykting).

En halv miljon flyktingar kunde återvända till sina hemländer. 6,5 miljoner internflyktingar till sina ursprungsområden – under mindre goda förhållanden och med osäkra framtidsutsikter.

84 procent i låg- och medelinkomstländer

De flesta flyktingar – 84 procent – befann sig i låg- eller medelinkomstländer i slutet av 2016. 2,9 miljoner i Turkiet, följt av Pakistan (1,4 miljoner), Libanon (1 miljon) och Iran (979 400).

En av tre – 4,9 miljoner människor – sökte skydd i fattiga länder. Det beror bland annat på att många fattiga länder ligger i närheten av konfliktområden.

Hälften av alla flyktingar är barn

Barn utgör hälften av världens flyktingar. Det är fortsatt utsatta för en oproportionerligt stor del av lidandet, främst på grund av deras ökade sårbarhet. Tragiskt nog har 75 000 asylansökningar tagits emot från barn som är ensamma eller har skiljts från sina föräldrar.

Siffrorna i rapporten är baserade på data från regeringar, partnerorganisationer och egen rapportering.

Global Trends

Läs hela rapporten Global Trends - forced displacement in 2016 (PDF) här. Bläddra bland grafik, kartor och statistik.

Publicerad av Ulrika Forsberg