68,5 miljoner människor på flykt 2017 - den högsta siffran någonsin

Krig, våld och förföljelse har för femte året i rad tvingat rekordmånga människor på flykt – 68,5 miljoner. Aldrig har så många varit på flykt som just nu.

19 juni, 2018

Krig, våld och förföljelse har tvingat rekordmånga på flykt

Krig, våld och förföljelse har för femte året i rad tvingat rekordmånga människor på flykt.

Orsakerna är framför allt krisen i Demokratiska republiken Kongo, krig i Syrien och Sydsudan, och massflykten av hundratusentals rohingya-flyktingar från Myanmar (Burma) till Bangladesh.

De flesta flyr till närmaste grannland, och utvecklingsländerna tar det största ansvaret för att skydda människorna som söker skydd.

Ladda ner rapporten, se bilder och använd digitalt material som medföljer UNHCR:s Global Trends-rapport här.

68,5 miljoner människor på flykt

UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen – Global Trends – som släpptes 19 juni visar att 68,5 miljoner människor var på flykt i slutet av 2017.

16,2 miljoner flydde under 2017

16,2 miljoner människor tvingades att fly under 2017. Det indikerar vilket stort antal barn och familjer som just nu är på flykt. Siffran motsvarar att 44 500 människor tvingas fly varje dag – eller att en människa flyr varannan sekund.

25,4 miljoner flyktingar

Flyktingar – människor som har flytt från sitt hemland till följd av konflikt och förföljelse – stod för 25,4 miljoner av den totala siffran 68,5 miljoner.

Det är 2,9 miljoner fler än under 2016, och den största ökningen som UNHCR någonsin har sett på bara ett år.

3,1 miljoner asylsökande

2017 ökade antalet asylsökande med cirka 300 000 till 3,1 miljoner. Asylsökande är de människor som i slutet av 2017 fortfarande väntade på beslut om att få uppehållstillstånd.

40 miljoner internflyktingar

Internflyktingar – människor som har tvingats på flykt i sitt eget hemland – stod för 40 miljoner av den totala siffran. Det är något färre än de 40,3 miljonerna under 2016.

Nytt sätt att arbeta krävs

Kort sagt, under 2017 var nästan lika många människor på flykt i världen som hela Thailands befolkning. En av 110 människor i världen är på flykt.

– Vi befinner oss vid ett vägskäl, där framgångar med att hantera tvångsflykt kräver ett nytt och mer omfattande arbete. Enskilda länder och samhällen ska inte lämnas ensamma, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi, och fortsätter:

– Det finns anledning till hopp. Fjorton länder arbetar efter en ny plan för att agera på flyktingsituationer. Inom en månad kommer den nya globala handlingsplanen för flyktingar – Global Compact for Refugees – att vara redo för FN:s generalförsamling att anta. Idag, dagen innan internationella flyktingdagen, är mitt budskap till medlemmarna: "snälla, ge ert stöd. Ingen väljer att vara flykting, men resten av oss kan välja hur vi vill hjälpa."

Global trends 2017

UNHCR:s rapport Global Trends släpps över hela världen varje år dagen innan internationella flyktingdagen den 20 juni.

Rapporten visar hur situationen ser ut för människor på flykt krig, konflikt och förföljelse i världen. Uppgifterna i rapporten har samlats in av UNHCR, regeringar och partner.

Sammanfattning av rapporten

Av världens flyktingar är det väldigt få som når Europa.

85 procent av världens flyktingar bor i utvecklingsländer. Av dem är många extremt fattiga och får litet stöd.

Fyra av fem flyktingar söker skydd i närmaste grannland.

Nästan två tredjedelar är internflyktingar (av de 68,7 miljoner som är på flykt) – människor som inte har lämnat sina egna hemländer.

Av de 25,4 miljoner flyktingarna är drygt 5,4 miljoner palestinier under UNRWA:s (FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar) ansvar.

Av de återstående 19,9 miljoner flyktingar som UNHCR ansvarar över är 52 procent barn. Två tredjedelar kommer från bara fem länder:

  • Syrien – 6,3 miljoner.
  • Afghanistan – 2,6 miljoner.
  • Sydsudan – 2,4 miljoner.
  • Myanmar – 1,2 miljoner.
  • Somalia – 986 400.

De flesta flyktingar bor i städer (58 procent) – inte i läger eller på landsbygden.

Liksom antalet länder som människor flyr ifrån, var de länder som tar emot stora antal flyktingar också relativt få:

  • Turkiet – 3,5 miljoner flyktingar, främst syrier.
  • Pakistan – 1,4 miljoner.
  • Uganda – 1,4 miljoner.
  • Libanon – 998 900.
  • Iran – 979 400.

Libanon tog emot det största antalet flyktingar i förhållande till sin befolkning.

5 miljoner återvände hem

Omkring 5 miljoner människor kunde återvända till sina hem under 2017. Den stora majoriteten från internflykt, bland dem var det många som återvände under tvång eller bräckliga förhållanden.

100 000 kvotflyktingar

På grund av en minskning av antalet kvotplatser som erbjuds minskade antalet vidarebosatta flyktingar med drygt 40 procent till cirka 100 000 personer.

Nyckeldefinitioner i rapporten

Flykting: En person som har flytt från sitt land och behöver internationellt skydd på grund av risk för våld eller förföljelse om de skulle återvända hem. Det inkluderar människor som flyr från krig.

Ordet flykting har sina rötter i internationella rättsliga instrument, särskilt 1951 flyktingkonventionen, protokollet från 1967 och OAU:s konvention från 1969.

Du kan få flyktingstatus genom att ansöka om det individuellt eller på prima facie-basis, när många flyr samtidigt.

Flyktingar ska inte skickas tillbaka till sitt hemland om det inte är frivilligt.

Asylsökande: En person som har ansökt om flyktingstatus och väntar på beslut. Asylsökande ges internationellt skydd medan deras ansökan prövas, och precis som flyktingar får de inte skickas tillbaka till hemlandet om det inte är frivilligt.

Internflykting – på engelska Internally Displaced Person (IDP) – har tvingats fly från sina hem till en annan plats i sitt eget hemland.

Statslösa: Personer är inte medborgare i något land. De saknar grundläggande rättigheter och tillgång till tjänster som medborgare har.

Publicerad av Ulrika Forsberg