80 miljoner människor på flykt

80 miljoner människor var på flykt från våld och konflikter i mitten av 2020. Pågående konflikter, nya konflikter och coronaviruset förvärrar deras liv dramatiskt.

10 december, 2020
En familj på flykt i Jemen har fått nödpaket med presenningar och filtar.
Foto: UNHCR
En familj på flykt i Jemen har fått nödpaket med presenningar och filtar.

Konflikter och covid-19

UNHCR uppskattar att 80 miljoner människor var på flykt i världen i mitten av 2020.

I början av året var cirka 79,5 miljoner människor på flykt från sina hem på grund av förföljelse, konflikter och brott mot de mänskliga rättigheterna.

I siffran 79,5 miljoner ingår:

  • 45,7 miljoner internflyktingar (IDP) – människor på flykt i sitt hemland.
  • 29,6 miljoner flyktingar – människor som har flytt från sin hemland och sökt skydd i ett annat land.
  • 4,2 miljoner asylsökande – människor som väntar på beslut om sin asylansökan.

Konflikter fortsätter

Pågående konflikter, nya konflikter och coronaviruset har påverkat människors liv dramatiskt under 2020.

Trots FN:s generalsekreterares vädjan i mars om ett globalt eldupphör medan världen bekämpar pandemin, fortsätter konflikter och förföljelse.

Våld tvingade fler människor på flykt första hälften av 2020 i:

  • Syrien
  • Demokratiska republiken Kongo
  • Moçambique
  • Somalia
  • Jemen

Betydande antal människor flyr för sina liv i Sahel-regionen i Afrika. Där utsätts civila för brutala övergrepp som våldtäkter och avrättningar.

"När antalet människor som tvingats fly har fördubblats under det senaste decenniet, misslyckas det internationella samfundet med att skydda freden. Vi överträffar nu en dyster milstolpe som fortsätter att växa om inte världens ledare stoppar krig", säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

Covid-19 och stängda gränsen

För människor på flykt är covid-19 inte bara en hälsokris, det är en kris där inkomster försvinner.

Viruset stör alla aspekter i en människas liv och försämrar redan befintliga vardagsproblem.

Några av åtgärderna för att begränsa spridningen av covid-19 har gjort det svårare för flyktingar att nå säkerhet.

  • Vid toppen av den första vågen av pandemin i april stängde 168 länder helt eller delvis sina gränser.
  • 90 länder gjorde inga undantag för människor som söker asyl.

Sedan dess, och med stöd av UNHCR, har 111 länder skapat lösningar som säkerställer att deras asylsystem är helt eller delvis fungerande.  Samtidigt vidtas nödvändiga åtgärder  för att begränsa spridningen av viruset.

Under tiden förblir de bakomliggande orsakerna som leder till konflikter utan åtgärder.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg