Nya siffror: 82,4 miljoner människor på flykt i slutet av 2020

Världens ledare behöver stärka arbetet för fred och säkerhet. Trenden där allt fler människor tvingas fly från våld och förföljelse behöver vändas.

18 juni, 2021
52-åriga Shaker Ali sitter framför det som en gång va en marknadsplats i Aden. "Jag har bott här i mer än 15 år och att se mitt stadsdel så här gör mig ledsen. Kriget tvingade oss att fly. Vi tog oss till Inma'a stad när våldet bröt ut, och nu är jag tillbaka till mitt hem. Vi saknar grundläggande saker som el, och vill att regeringen röjer undan all förstörelse "berättar Shaker. I mänsklig katastrof utspelar sig i Jemen just nu.
Foto: UNHCR/Saleh Bahulais
52-åriga Shaker Ali sitter framför det som en gång va en marknadsplats i Aden. "Att se mitt stadsdel så här gör mig ledsen. Kriget tvingade oss att fly, nu är jag tillbaka i mitt hem." En mänsklig tragedi utspelar sig i Jemen just nu.

Bakom varje siffra finns en människa

UNHCR, FN:s flyktingorgan, uppmanar världsledare att stärka arbetet med att främja fred, stabilitet och samarbete för att vända den snart tio år långa trend där allt fler människor tvingas på flykt på grund av våld och förföljelse.

Idag släpps UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen, Global Trends.

Bläddra bland bilder, kartor och ny statistik som visar var människorna som betalar priset för världens konflikter lever.

Sammanfattning av rapporten

Trots pandemin har antalet människor på flykt från krig, våld, förföljelse och kränkningar av mänskliga rättigheter under 2020 stigit till närmare 82,4 miljoner.

Det är en ökning  med fyra procent från den rekordhöga siffran på 79,5 miljoner i slutet av 2019.

Av de 82,4 miljoner är:

 • 48 miljoner på flykt i sitt hemland (internflyktingar).
 • 20,7 miljoner flyktingar under UNHCR:s mandat.
 • 5,7 miljoner palestinska flyktingar.
 • 3,9 miljoner venezuelaner fördrivna från sitt hemland.
 • 4,1 miljoner asylsökande.

Konflikter fortsätter

Siffrorna i rapporten visar att konflikter fortsätter att driva människor från sina hem trots pandemin och uppmaningar till vapenvila.

Flyktingkonventionen från 1951 innehåller det juridiska ramverket för att hjälpa flyktingar. Nu behövs större politisk vilja för att få slut på konflikter och förföljelse som leder till att människor tvingas på flykt.

Bakom varje siffra finns en människa som har tvingats fly från sitt hem, och en historia om flykt, förlust och lidande. De förtjänar vår uppmärksamhet och stöd – inte bara för att ta emot nödhjälp utan även för att finna lösningar på deras situation.
Filippo Grandi är FN:s nya flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef.
Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie

34,6 miljoner barn på flykt

Flickor och pojkar under 18 år står för 42 procent av 82,4 miljoner som är på flykt – det innebär 34,6 miljoner barn. De är alltid extra utsatta, framför allt när kriser pågår i flera år.

UNHCR uppskattar att nästan en miljon barn föddes som flyktingar mellan 2018 och 2020. Många av dem kommer sannolikt att fortsätta att vara flyktingar under flera år.

– Tragedin med så många barn som föds som flyktingar borde vara nog för att göra långt större insatser för att förhindra och få slut på konflikter och våld, säger Grandi.

Covid-19 och stängda gränser

Rapporten pekar också på att när pandemin var som värst under 2020 stängde mer än 160 länder sina gränser varav 99 inte gjorde undantag för människor som ville söka asyl.

Med bättre rutiner har flera länder funnit sätt att säkra möjligheten att söka asyl samtidigt som spridningen av pandemin begränsas, till exempel:

 • screening vid landsgränser
 • hälsointyg
 • tillfällig karantän vid ankomst
 • förenklade registreringsprocesser
 • intervjuer på distans.

På flykt i sitt hemland

Samtidigt som människor flyr över landsgränser är 48 miljoner människor på flykt i sina hemländer.

Antalet internflyktingar ökade med mer än 2,3 miljoner människor under 2020, de flesta till följd av kriserna i:

 • Etiopien
 • Sudan
 • Sahelregionen
 • Moçambique
 • Jemen
 • Afghanistan
 • Colombia.

Återvända hem

Under 2020 kunde runt 3,2 miljoner internflyktingar och endast 251 000 flyktingar återvända till sina hem – en minskning på 40 respektive 21 procent jämfört med 2019.

33 800 flyktingar fick medborgarskap i landet där de beviljats uppehållstillstånd.

UNHCR:s program för vidarebosättning registrerade en markant nedgång – endast 34 400 flyktingar vidarebosattes förra året. Det var den lägsta siffran på 20 år och en konsekvens av både färre kvotflyktingplatser och av covid-19.

– Lösningar kräver att världsledare och de med inflytande lägger sina olikheter åt sidan, sätter stopp för egoism i politiken och istället fokuserar på att förhindra och lösa konflikter och att stärka respekten för mänskliga rättigheter, säger Grandi.

Människor på flykt från Kongo-Kinshasa väntar på en hälsokontroll nära gränsen till Uganda. Som många andra länder stängdes gränsen i mars 2020 när coronapandemin spreds över världen. I juli gjordes en akut hjälpinsats för att hjälpa tusentals människor på flykt från väpnat våld och som varit fast i ingenmansland sedan i mars.
Foto: UNHCR/Rocco Nuri
Människor på flykt från Kongo-Kinshasa väntar på en hälsokontroll nära gränsen till Uganda. Som många andra länder stängdes gränsen i mars 2020 när coronapandemin spreds över världen. I juli gjordes en akutinsats för att hjälpa tusentals människor på flykt från väpnat våld och som varit fast i ingenmansland sedan i mars.

Siffror och fakta från rapporten

82,4 miljoner människor i världen är på flykt (79,5 miljoner 2019) – det är ökning med 4 procent:

 • 26,4 miljoner flyktingar (26,0 miljoner 2019):
  - 20,7 miljoner flyktingar under UNHCR:s mandat (20,4 miljoner 2019).
  - 5,7 miljoner palestinska flyktingar under UNRWA:s mandat (5,6 miljoner 2019).
 • 48,0 miljoner internflyktingar (45,7 miljoner 2019).
 • 4,1 miljoner asylsökande (4,1 miljoner 2019).
 • 3,9 miljoner venezuelaner fördrivna från sitt hemland (3,6 miljoner 2019).

2020 var det nionde året i rad som antalet människor på flykt ökat. Idag är en procent av världens befolkning på flykt. Det är dubbelt så många människor på flykt nu jämfört med 2011 då antalet var nära 40 miljoner.

Mer än två tredjedelar av alla människor som flydde över en nationsgräns kom från enbart fem länder:

 • Syrien – 6,7 miljoner.
 • Venezuela – 4,0 miljoner.
 • Afghanistan – 2,6 miljoner.
 • Sydsudan – 2,2 miljoner.
 • Myanmar – 1,1 miljoner.

86 procent av alla flyktingar i världen – nästan 9 av 10 – bor i låg- och medelinkomstländer i närområdet.

Av det totala antalet asylansökningar har 27 procent beviljats asyl i de minst utvecklade länderna.

Länder som har tagit emot flest flyktingar, Turkiet toppar listan för sjunde året i rad:

 • Turkiet – 3,7 miljoner flyktingar.
 • Colombia – 1,7 miljoner, inklusive venezuelaner fördrivna från sitt hemland.
 • Pakistan – 1,4 miljoner.
 • Uganda – 1,4 miljoner.
 • Tyskland – 1,2 miljoner.

Antalet pågående asylärenden i världen är kvar på 2019 års nivå (4,1 miljoner).

Stater och UNHCR har gemensamt registrerat 1,3 miljoner asylansökningar, vilket är en miljon färre än under 2019 (43 procent färre).

För press

UNHCR:s Global Trends Report, källor, filmer och bilder finns tillgängliga på vår mediesida:

Publicerad av Ulrika Forsberg