UNHCR 70 år – räddar liv sedan andra världskriget

Kriget var över, krisen fanns kvar. Europa låg i ruiner. Miljoner människor var på flykt. UNHCR:s historia börjar i askan efter andra världskriget.

14 december, 2020

Kriget var över, krisen fanns kvar

För 70 år sedan grundades UNHCR, FN:s flyktingorgan för att skydda och ta hand om människor som fördrivits av konflikter. Hjälpbehoven var enorma, precis som idag.

Tiderna har förändrats, inte vårt uppdrag.

Tillsammans med människor som du kan liv räddas och rättigheter försvaras. Människor som har sett sina liv slitas sönder av krig och konflikter kan få möjligheter till en bättre framtid.

Krisen efter kriget

UNHCR:s historia börjar i askan efter andra världskriget.

Kriget var över men krisen var kvar. Miljoner människor hade förlorat sina hem och var på flykt. Den enorma omfattningen av krisen gjorde att FN:s flyktingorgan grundades.

Den 14 december 1950 öppnade kontoret för FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) för att dela ut livräddande nödhjälp till människor på flykt från kriget.

UNHCR fick tre år på sig att slutföra uppgiften.

Samtidigt ökade antalet nya krislägen lavinartat runt om i världen. Fler och fler familjer tvingades på flykt.

När världen omkring oss förändrades var vi där för att hjälpa människor som drabbats av kriserna som skapade nyhetsrubriker – och de som inte gjorde det.

Arbetet fortsätter

Att markera UNHCR:s många år i fält är ett tillfälle att uppmärksamma vad som har uppnåtts för världens mest utsatta. Tillsammans med partner som du har vi gjort skillnad i miljontals människors liv.

Det här tillfället påminner oss också om att antalet människor på flykt som behöver vår hjälp når rekordhöga nivåer.

Tiderna har förändrats. Vårt uppdrag har inte gjort det.

70 år senare fortsätter arbetet med att skydda människor på flykt från konflikter och förföljelse.

Du gör arbetet möjligt

Idag är UNHCR på plats i över 130 länder.

Vi kämpar hårdare än någonsin för att rädda liv, skydda rättigheter och skapa möjligheter för människor som har sett sina liv slitas sönder av krig och konflikter.

I dag hjälper vi flyktingar att leva, inte bara överleva.

Under alla de här åren har människor som du gjort arbetet möjligt. UNHCR kan inte göra det utan din hjälp.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg