António Guterres utsedd till FN:s generalsekreterare

UNHCR är glada över att världens främsta fredsmäklare blir någon som så väl känner till de fruktansvärda mänskliga konsekvenserna av krig.

11 oktober, 2016
António Guterres utsedd till FN:s generalsekreterare.

Världens främsta fredsmäklare

UNHCR välkomnar varmt rekommendationen från FN:s säkerhetsråd att utse den förra flyktingkommissarien António Guterres till nästa generalsekreterare för FN.

- Under sina tio år på UNHCR lyckades Mr Guterres med att hantera några av de största flyktingkriser i vår tid. Vi vet att han kommer att leda FN med visionen, politiska kunskapen och den djupa känsla av medmänsklighet som behövs för att göra ett krafttag för världsfreden, säger flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Som FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef ökade antalet människor på flykt i världen med 20 miljoner. António Guterres lyckades skickligt att leda UNHCR:s hjälpinsatser och införa viktiga reformer för att göra arbetet mer effektivt.

- António Guterres var - framför allt - en outtröttlig förespråkare för flyktingar, internflyktingar och statslösa. Han försvarade deras rättigheter i fält och på högsta politiska nivå. Han arbetade för att hitta innovativa lösningar för att hjälpa dem att hitta trygghet och ett värdigt liv, och han kämpade för att få ett slut på konflikterna som tvingar så många människor att lämna sina hem, säger Grandi.

UNHCR är särskilt glada över att världens främsta fredsmäklare blir någon som så väl känner till de fruktansvärda mänskliga konsekvenserna av krig.

I januari 2017 tillträder den nya generalsekreteraren för FN.

Se hela filmen på Youtube från António Guterres sista tal på ExCom 2015.

Publicerad av Ulrika Forsberg