Året som gick 2018: Din gåva räddar liv

Här är vad våra omtänksamma givare gjorde möjligt under 2018. Från filtar till nya hem. Miljoner barn och familjer har fått skydd – över hela världen.

3 april, 2019
Din gåva når ut till världens alla hörn. Tack!

Varannan sekund …

Varannan sekund tvingas en människa på flykt i världen. Att ha förståelse och kunna sätta sig in i deras situation är viktigt. Att välja att faktiskt göra något för att hjälpa är en fantastisk handling.

Under 2018 gjorde människor runt om i världen just det. Generösa gåvor har räddat liv och ingett hopp till människor som har förlorat allt.

Hjälpen kan spåras till varje hörn av vår planet – från livliga städer till avlägsna ökenläger – där familjer söker skydd från krig eller förföljelse.

UNHCR räddar liv, skyddar rättigheter och bygger en bättre framtid för människor som har tvingats på flykt.

UNHCR kämpar för en värld där varje människa på flykt kan bygga en bättre framtid.

Tack vare generösa gåvor kan UNHCR arbeta i 138 länder.

Läs Impact Report 2018 – bläddra bland kartor, bilder och grafik. Se hur flyktingar får hjälp varje dag – tack vare människor som du.

2018: månad för månad

UNHCR arbetar över hela världen – 365 dagar om året. Här är en titt på händelser under 2018 och vilka vi hjälpte tillsammans.

Januari: Våld i Centralafrikanska republiken

Tusentals människor flyr från nya strider i Centralafrikanska republiken (CAR) till Tchad.

688 700 människor har tvingats lämna sina hem i CAR i december 2017. En halv miljon sökte skydd i grannländerna. Antalet människor på flykt är det högsta sedan krisen startade 2013.

Ändå fortsätter det här att vara en av världens mest bortglömda kriser. I Tchad hjälper UNHCR lokala myndigheter att hitta platser där flyktingar kan bo.

Tillsammans med partner delar UNHCR ut mat och nödhjälp som filtar, liggunderlag och köksgeråd.

– Vi övergav allt. UNHCR har gett oss mat och hjälp. Det är en stor lättnad för oss, berättar Anatol, som har vandrat med sin fru och fem barn i 24 timmar.

Februari: Födelsebevis till flyktingbarn från Mali

Myndigheterna i Mauretanien utfärdar födelsebevis till 7 600 flyktingbarn från Mali födda i Mbera-lägret – som är tillfälligt hem för 56 000 flyktingar.

Utan födelsebevis har barnen ingen möjlighet att bevisa sin identitet och ålder. Det påverkar möjligheten att gå i skolan och gör det svårare att hitta barn som tvingas in i för tidiga äktenskap.

Nu registreras alla nyfödda bebisar direkt vid födseln.

UNHCR hjälper barn som är i fara och stärker samtidigt arbetet med att registrera alla flyktingar.

Mars: Kriget i Syrien 7 år

Sju års strider i Syrien. Hundratusentals förlorade liv. Miljoner människor på flykt från sina hem.

– Det här sjuåriga kriget har lämnat en kolossal mänsklig tragedi efter sig. För de överlevandes skull är det hög tid att avsluta den här förödande konflikten, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

UNHCR skyddar människor som har tvingats lämna sina hem i Syrien, både i städer och på avlägsna platser nära konfliktområden.

I slutet av 2018 hade över 2,3 miljoner människor fått skydd och nödhjälp.

April: Uppropet #WithRefugees på världsturné

En världsturné för att visa solidaritet med flyktingar lanseras. Den inleds med en idrottsdag i flyktinglägret Zaatari i Jordanien. Turnén går vidare med bland annat en fotbollsmatch i Irland och en fotoutställning i Paris.  

UNHCR:s upprop #WithRefugees kräver att flyktingar ska få leva i säkerhet, ha tillgång till utbildning och försörja sina familjer.

Maj: UNHCR:s chef uppmärksammar Ramadan

För muslimer är Ramadan den heligaste tiden på året – även för dem som befinner sig på flykt. Det är en månad att visa medkänsla och generositet för de som mest behöver det.

I början av Ramadan uppmanar UNHCR:s chef Filippo Grandi:

"För människor som fortsätter att visa medkänsla, mänskliga värderingar och empati: jag är rörd av er solidaritet, generositet och gästfrihet. Tillsammans är vi kraftfulla bortom gränser”, säger han.

Juni: Dödligt vulkanutbrott i Guatemala

Ett vulkanutbrott i Guatemala förstör hem, slår ut infrastrukturen och dödar mer än 100 människor. Nästan 13 000 invånare som bor på vulkanens sluttningar evakueras till säkerhet.

Tack vare generösa gåvor skickar UNHCR snabbt in nödhjälp som filtar, myggnät, köksredskap och solcellsdrivna lampor till de överlevande.

Juli: Kongoleser återvänder till förstörda hem

Sedan april har 150 000 kongoleser som tvingats fly från etniskt våld återvänt till Ituri-provinsen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo.

Många hittar sina byar och hem reducerade till aska – vilket tvingar dem på flykt igen. En av dem är Rith, en 22-årig mamma med tre barn.

– De brände vårt hus. De brände allt, säger hon. Jag hade en åker där jag odlade grönsaker. De brände den också, berättar hon.

UNHCR hjälper till att renovera skadade och förstörda hus.

Augusti: Kris för folkgruppen Rohingya – ett år senare

I augusti är det ett år sedan av en av världens snabbast växande flyktingkriser startar. Mer än 720 000 rohingyer flyr från skrämmande våld i Myanmar till Bangladesh. UNHCR finns på plats längs flyktvägarna med livräddande hjälp.

När monsunstormar slår till är det en kamp mot klockan att hålla familjer säkra och torra, bygga eller reparera hem, vägar och broar. I slutet av september har UNHCR delat ut över 90 000 paket med byggmaterial som hjälper flyktingfamiljerna att stärka sina hem.

– Nu har vi broar, bättre toaletter, mer mat och dricksvatten,
säger Hafiz som flydde i slutet av 2017.

September: 80 000 hemlösa efter jordbävning i Indonesien

Den 28 september slår en förödande jordbävning och tsunami till i Indonesien som kostar över 2 000 liv. Hela byar jämnas med marken och 80 000 människor lämnas hemlösa.

UNHCR flyger in tält och nödhjälp som myggnät, torra filtar, liggunderlag och solcellsdrivna lampor till överlevande.

Oktober: UNHCR ökar stödet till krisen i Venezuela

Vid ett besök i Colombia kräver Filippo Grandi ökat stöd till tusentals flyktingar från Venezuela som söker internationellt skydd. Över tre miljoner människor har flytt den försämrade situationen i Venezuela sedan 2014. Mer än en miljon bor nu i Colombia.

Samtidigt lämnar tusentals barn, kvinnor och män ökad brottslighet och våld i Honduras. En ”karavan” vandrar norrut genom Centralamerika för att få leva ett liv i säkerhet.

UNHCR arbetar snabbt och stärker sina insatser längs gränser och flyktvägar.

November: Konflikten i Jemen förvärras

Strider i provinsen Al Hudaydah vid Röda havet i Jemen ökar. UNHCR vädjar till alla parter i konflikten att skydda civila och tillåta nödleveranser till befolkningen.

Jemen står inför en humanitär katastrof. Två miljoner människor har tvingats på flykt i landet – redan ett av de fattigaste i Mellanöstern.

UNHCR ger akut kontanthjälp och annat stöd. Sedan januari 2018 har 250 000 konfliktdrabbade invånare på flykt fått hjälp med att betala för mat och husrum. Utan hjälp går liv förlorade på grund av våld, sjukdomar, brist på mat, vatten och skydd.

Visste du att nästan fyra års konflikt i Jemen har orsakat världens största humanitära kris. Cirka 24 miljoner människor – 80 procent av landets hela befolkning – behöver nu nödhjälp och skydd.

December: Ett nytt ramverk för flyktingar

I New York godkänner FN:s generalförsamling ett nytt avtal för flyktingar – Global Compact on Refugees. Det är ett nytt ramverk som beskriver hur världen ska agera i flyktingkriser.

Ramverket kräver ett starkare gemensamt globalt ansvar där alla länder ska samarbeta för att hjälpa flyktingar, investera i dem och underlätta för länder där många söker skydd – ofta bland de fattigaste i världen.

Global compact on Refugees ska också hjälpa flyktingar att bli självförsörjande så de kan bestämma över sin egen framtid och bidra till de samhällen de bor i.

Tack för att du räddar liv varje dag, året runt.

Skydd till människor på flykt

När du lämnar ditt hem på morgonen, tänker du någonsin på hur det skulle vara att aldrig komma tillbaka? Vad skulle du ta med dig? Hur skulle du känna dig?

Varje år tvingar krig och konflikter miljoner barn, kvinnor och män att fly från sina hem. UNHCR främsta uppgift är att ge dem skydd.

Tillsammans med dig räddar vi liv, skyddar rättigheter och bygger en bättre framtid för människor på flykt runt om i världen.

Liv förändras för att du väljer att hjälpa.

Livräddande hjälp

UNHCR bevakar gränser, konflikter och oroshärdar för att snabbt hjälpa till när människor tvingas fly från sina hem.

Vi skickar nödhjälp inom 72 timmar när en kris plötsligt slår till. Våra globala lager är fyllda med nödhjälp som människor behöver under de första dagarna av en kris. Det gör att vi kan agera snabbt när en nödsituation plötsligt inträffar. Det är våra givare som gör det möjligt.

2018 har vi fortsatt att skydda och ta hand om människor som har förlorat allt. Familjer har en trygg plats att sova på, tillgång till rent vatten, sjukvård och så mycket mer.

Skapar en bättre framtid

Föreställ dig känslan av att inte ha ett hem där du känner dig trygg. För människor på flykt är den känslan alltför bekant.

UNHCR arbetar dygnet runt för att skydda flyktingar – i varje steg av flykten. Vårt främsta mål är att hitta hållbara lösningar som gör att flyktingar kan bygga upp värdiga liv i säkerhet.

Ditt stöd hjälper människor att återvända hem när det är säkert att göra det. Ibland är det enda sättet att omplacera dem till ett nytt land.

Visste du att under det senaste decenniet har UNHCR hjälpt närmare en miljon flyktingar att bygga upp nya liv i nya länder. Bland dem är många kvinnor och flickor som har överlevt människohandel eller sexuellt våld.

UNHCR samarbetar med över 900 organisationer. Och har starkt stöd från företag, regeringar och människor som du.

Siffror i korthet

68,5 miljoner människor är på flykt i världen.

Av dem är:

 • 40 miljoner på flykt i sitt hemland - internflyktingar.
 • 25,4 miljoner flyktingar, människor som har sökt skydd i annat land –hälften av dem är barn.
 • 3,1 miljoner asylsökande som inte har fått beslut på sin asylansökan.

85 procent av alla flyktingar befinner sig i utvecklingsländer – ofta bland världens fattigaste länder.

57 procent av alla flyktingar kommer från tre länder: Syrien, Afghanistan och Sydsudan.

58 procent av flyktingarna bor i städer – inte i läger eller på landsbygden.

UNHCR:s arbete

UNHCR arbetar i 138 länder världen över – från stora städer till avlägsna läger, ofta i närheten av konfliktområden.

Nästan 90 procent av vår personal jobbar i fält och är dagligen i kontakt med människor i nöd.

Visste du att UNHCR fyller 70 nästa år. Vi grundades 1950 för att hjälpa européer på flykt efter andra världskriget. Sedan dess har UNHCR:s arbete ökat dramatiskt. I dag får miljontals människor runt om i världen en chans att bygga upp sina liv i säkerhet.

Ett världsomspännande engagemang

2018 samlade två miljoner generösa privata givare från 75 länder in 3,9 miljarder kronor.

När du skänker pengar till UNHCR ger du stöd och hopp till några av världens mest utsatta människor.

Tillsammans gjorde alla engagerade givare en fantastisk insats för att hjälpa till vid akuta kriser över hela världen. Med en hjälpande hand har du räddat liv, skyddat rättigheter och byggt en bättre framtid för miljontals människor som har tvingas fly från sina hem.

UNHCR finansieras nästan helt genom frivilliga bidrag. I en värld som står inför enorma utmaningar är ditt stöd viktigare än någonsin tidigare.

Vi vill tacka dig för att du visar solidaritet med flyktingar – överallt i världen.

Skickar livräddande nödhjälp

Tänk dig att behöva fly för ditt liv med bara kläderna du har på kroppen. I kristider kan människor tvingas lämna sina hem på några minuter. Tiden räcker inte till för att ta med sig sina saker.

När de äntligen når säkerhet är UNHCR där för att hjälpa, tack vare människor som du.

Överallt i världen – där behoven finns – är fältpersonal på plats med livräddande hjälp som tält, mat, vatten och sjukvård. Tillsammans hjälper vi familjer med förnödenheter som filtar för att hålla värmen under natten eller dunkar för att hämta rent vatten. Smutsigt vatten är förödande och kan snabbt sprida livshotande smittsamma sjukdomar.

2018 skickades miljontals hjälpartiklar till pågående kriser och nya akuta nödsituationer, bland annat:

 • 5,2 miljoner filtar
 • 460 000 hinkar
 • 909 000 vattendunkar
 • 901 000 paket med köksgeråd
 • 555 000 myggnät
 • 1,7 miljoner presenningar
 • 2,6 miljoner liggunderlag
 • 553 000 solcellsdrivna lampor
 • 31 700 familjetält

Simply the best!

Publicerad av Ulrika Forsberg