Clara Henry rapporterar från en solcellspark i flyktingläger

Clara Henry rapporterar från flyktinglägret Azraq i Jordanien. Här har flyktingar elektricitet 16 timmar om dygnet tack vare en solcellspark.

23 september, 2019
Clara Henry, ambassadör för Sverige för UNHCR, rapporterar direkt från flyktinglägret Azraq i Jordanien.

Välkommen till solcellsparken i Azraq

Clara Henry, ambassadör för Sverige för UNHCR, rapporterar från flyktinglägret Azraq, mitt i Jordaniens sandöken:

"Välkommen hit, till solcellsparken som driver hela Azraq. Den har donerats av svenska IKEA Foundation. Den gör att invånarna här i Azraq kan ha elektricitet 16 timmar om dygnet.

Det här möjliggör så många saker. Både att de får ljus i sina hem och att de kan förvara mat i sina kylskåp.

Och också de här lite större grejerna, som att de får utbilda sig, att de får jobb här i parken och de får en stärkt självkänsla som förbereder dem för ett liv utanför lägret."

”Agera som om huset brinner”

"Agera som om huset brinner." Det är bilden som aktivisten Greta Thunberg målar upp om den globala klimatkrisen. Den kan vara den avgörande kampen i vår livstid. Det är en kamp som – om den går förlorad – kan kosta oss allt.

Och ingen känner till risken och verkligheten av att förlora allt bättre än en flykting.

Människor på flykt tillhör de mest sårbara i världen. De är utsatta för många av klimatförändringens följder – hunger, fattigdom och osäkerhet.

Klimathotet är ett av UNHCR:s största utmaningar. Satsningar på förnybar energi är värdefulla. Årtionden av utveckling för en bättre miljö bär frukt.

Solcellsparken i Azraq fyller grundläggande behov och ger flyktingar möjligheter att förändra sina liv. Med belysning 16 timmar om dygnet ökar kvinnors säkerhet, det blir mer tid för skolarbete och jordens resurser utnyttjas på ett miljövänligt sätt.

Publicerad av Ulrika Forsberg