Dödsfallen på Medelhavet ökar

Dödssiffran stiger på Medelhavet. I år har 500 människor förlorat sina liv på den farliga sjövägen. Många flyr ändlösa konflikter och dödliga attacker i sina hemländer.

6 maj, 2021
UNHCR:s personal hjälper flyktingar och migranter som har gått iland i Augusta på Sicilien den 1 maj 2021.
Foto: UNHCR/Alessio Mamo
UNHCR:s personal hjälper flyktingar och migranter som har gått iland i Augusta på Sicilien den 1 maj 2021.

Flykten över Medelhavet

"Jag ringer från hamnen i Trapani på Sicilien. Under tiden jag talar går över 450 människor i land efter att ha räddats av fartyget Sea Watch. Av dem är 180 barn".

Samtalet kommer från UNHCR:s talesperson Carlotta Sami under en presskonferens. Hon fanns på plats i Italien när 450 människor gick iland efter att ha räddats av fartyget Sea Watch – ett frivilligt räddningsfartyg.

Från Libyen över Medelhavet

Sedan tidigt på lördagen den 1 maj har cirka 1 500 människor gått iland i Italien efter räddning av italienska kustbevakningen eller frivilligorganisationer på centrala Medelhavet.

UNHCR är på plats vid landstigningen. Vi märker att det är många barn – och många är ensamma.

De flesta som har räddats har gått ombord på rangliga och sjöodugliga fartyg – med upprepade nödanrop – i Libyen.

Ändlösa konflikter

Människor som flyr kommer ofta från länder i Västafrika, Eritrea och Nordafrika där ändlösa konflikter pågår.

Som i Sahel, där leder våldsamma attacker ständigt till död och fördrivning. Andra flyr förföljelse och människohandel – de säljs som varor.

De som kommer till Europa utgör bara ”toppen av isberget”. Över 5,4 miljoner människor är på flykt i Sahel-länderna i västra Afrika.

Enligt UNHCR stannar 80 procent av de flyende kvar i sin hemregion.

Antalet människor som når Europa har minskat sedan 2015. Det året kom en miljon människor till Europa, de flesta från Turkiet till Grekland. 154 000 anlände sjövägen till Italien.

Under 2021 har 10 400 människor gått i land i Italien. Det är en ökning med mer än 170 procent jämfört med samma period 2020.

Dödsfallen ökar

UNHCR är djupt oroad över dödsfallen.

Hittills i år har minst 500 människor förlorat sina liv i försök att ta den livsfarliga sjövägen över centrala Medelhavet. Under samma period förra året drunknade 150 människor – en ökning med mer än 200 procent.

Den tragiska dödssiffran bevisar återigen behovet av att stater hittar ett samarbete för att rädda liv på Medelhavet.

Solidaritet från andra EU-länder behövs

UNHCR berömmer Italien som håller sina hamnar öppna under pandemin. Nu krävs det solidaritet från andra EU-länder.

Det försämrade läget i Libyen fortsätter att tvinga människor att ta till desperata åtgärder för att leva i säkerhet.

UNHCR samarbetar med Italiens regering vid hamnarna för att hjälpa de mest sårbara och stödja mottagandet av asylsökande.

Ingen respekt för mänskligt liv

Alltför många människor som försöker nå Europa har utsatts för obeskrivligt våld och övergrepp under flykten. Vittnesmål som vi har samlat in under de senaste dagarna, även från barn, talar om fängelse och grymhet utan respekt för mänskligt liv.

De överlevande visar ofta allvarliga psykiska problem efter det trauma som de har gått igenom.

När de här utsatta människorna förs i säkerhet i Italien uppmanar vi det internationella samfundet att öka sina ansträngningar för att stärka skyddet för människor som flyr över centrala Medelhavet. Det behövs säkra och lagliga alternativ till de farliga och desperata resorna.

För människor som inte behöver internationellt skydd – migranter som flyr från fattigdom och hopplöshet – måste lösningar skapas med respekt för deras värdighet och mänskliga rättigheter.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg