Dollo Ado, ett år efter hungersnöden i Somalia

2011 var Dollo Ado hjärtat av en flyktingkris. Somalier på flykt från våld och svält tog sig genom öknen för att nå säkerhet i den lilla, avlägsna gränsstaden i östra Etiopien.

18 oktober, 2013

I hjärtat av en flyktingkris

I mitten av 2011 var Dollo Ado hjärtat av en flyktingkris. En våg av somalier, på flykt undan våld och svält tog sig genom öknen för att nå säkerhet i den lilla, avlägsna gränsstaden i östra Etiopien. Många kom utmattad, sjuka och utmärglade, ofta bärande på svaga eller döende barn.

För att hantera den massiva tillströmningen av flyktingar byggde UNHCR och den etiopiska regeringen tre nya flyktingläger. UNHCR och dess partner tillsatte akuta hälsoinsatser i lägren.

Storskaliga vatten-, sanitet- och hygienprogram i kombination med massvaccineringar och andra hälsoåtgärder, räddade många liv.

Ett år senare har undernäring bland barn börjat stabiliseras. Människor fortsätter anlända på grund av våld och dåliga regn, men antal nyanlända har minskat och många människor har flyttat från tält till semi-permanent bostäder.

UNHCR:s huvudsakliga fokus är att förbättra livet i lägret genom att ge försörjningsstöd och starta miljöprojekt för flyktingar och de lokala samhällena.

Idag finns det fem läger i Dollo Ado-området med en sammanlagd befolkning på nästan 170 000 flyktingar. Flera hundra nya flyktingar anländer från Somalia varje vecka. Medan befolkningen i nyaste lägret, Buramino, närmar sig 30 000, har UNHCR och regeringen kommit överens om att bygga ett sjätte läger. 

Publicerad av Ulrika Forsberg