Explosionen i Beirut

Tack till dig som hjälper utsatta människor som är drabbade av den dödliga explosionen i Libanons huvudstad Beirut.

11 augusti, 2020
Tack för att du hjälper barn och familjer som behöver skyddas efter explosionen i Beirut.
Foto: Ritzau Scanpix

UNHCR på plats med nödhjälp

Tisdagen den 4 augusti drabbades Libanons huvudstad Beirut av en dödlig explosion. Den förödande händelsen har drabbat hundratusentals människor och behovet av nödhjälp är enormt.

Ditt livsviktiga stöd hjälper de drabbade i denna nödsituation. Hjälpinsatserna skalas just nu upp och UNHCR:s omedelbara arbete fokuserar på tre områden: skydd, hälsa och tak över huvudet.

Tak över huvudet

Hundratusentals människor har fått sina hem förstörda i explosionen. Behovet av tak över huvudet är enormt. Med ditt stöd kan UNHCR bygga tillfälliga boenden för dem som har förlorat sina hem.

Tack vare fantastiska givare som du har UNHCR ett lager med nödhjälp på plats i landet.

Just nu är byggmaterial, presenningar, tält och tiotusentals artiklar av annan nödhjälp som filtar och madrasser redo att skickas för att hjälpa de som har förlorat sina hem.

Sjukvård och corona

Ditt stöd gör det möjligt för UNHCR att hjälpa skadade. Sjukhusen i Beirut är överbelastade.

Den här fruktansvärda händelsen, tillsammans med den pågående coronapandemin, innebär ett högt tryck på sjukvården.

UNHCR har i en första fas jobbat med att utöka antalet vårdplatser. I nästa steg kommer arbetet att fokusera på att underlätta en snabbare behandling av patienter.

Du gör det möjligt att ge människor stöd i den här svåra nödsituationen.

UNHCR:s mottagningar i Beirut, samt i hela Libanon, är öppna för personer med behov av kris- och katastrofstöd.  Även de nationella och regionala stödlinjerna är fullt bemannande för att svara på förfrågningar om hjälp och stöd.

Behovet av nödhjälp är stort. Den massiva explosionen förvärrar den redan allvarliga ekonomiska krisen som drivit många libaneser och flyktingar djupare in i fattigdom. Tillsammans kan vi hjälpa de drabbade.

Varmt tack för ditt livsviktiga stöd.

Publicerad av Ulrika Forsberg