Fakta och siffror 2017

82,4 miljoner människor är på flykt i världen. Barn och familjer betalar priset för krig och konflikter. Varje gång du blinkar tvingas en människa att lämna sitt hem.

20 juni, 2019

Flyktingar i världen

70,8 miljoner människor är på flykt från krig, förföljelse och konflikt. Det är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt.

Det är mer än siffror i statistiken. 70,8 miljoner människor betalar personligen priset för världens krig, konflikter och förföljelser – och dagens allt hårdare politiska klimat mot främlingar.

Stigande trend

70,8 miljoner människor i slutet av 2018 – det är 2,3 miljoner fler än året innan, dubbelt så många som för 20 år sedan, eller lika med en befolkning sju gånger större än Sveriges.

Eller, av hela jordens befolkning har 1 av 108 tvingats lämna sitt hem på grund av krig och konflikter.

Krisen i Venezuela

I slutet av 2018 hade 3 miljoner venezuelaner lämnat landet sedan 2015. Idag har den stigit till 4 miljoner och krisen är en av världens största.

Flyktingar i världen 2018

Under de senaste tio åren har antalet människor på flykt ökat väsentligt – från 43,3 miljoner 2009 till 70,8 miljoner 2018. Den största ökning var mellan 2012 och 2015, ett resultat av det blodiga kriget i Syrien.

Konflikter i Irak och Jemen, delar av Afrika söder om Sahara som Demokratiska republiken Kongo och Sydsudan, liksom av massflykten av Rohingyafolket från Myanmar till Bangladesh bidrar till ökningen.

Flyktingar, asylsökande och internflyktingar

Bland de 70,8 miljoner människor finns det tre grupper:

 • Flyktingar (25,9 miljoner).
 • Asylsökande (3,5 miljoner).
 • Internflyktingar (41,3 miljoner).

Flyktingar

Flyktingar är människor som tvingas fly från sitt hemland på grund av konflikter, krig eller förföljelse. Antalet flyktingar i världen uppgick i slutet av 2018 till 25,9 miljoner – 500 000 fler än 2017.

Av dem är 5,5 miljoner palestinska flyktingar som får hjälp av UNRWA, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar.

67 procent av världens flyktingar kommer från fem konfliktdrabbade länder:

 • Syrien (6,7 miljoner)
 • Afghanistan (2,7 miljoner)
 • Sydsudan (2,3 miljoner)
 • Myanmar (1,1 miljoner)
 • Somalia (0,9 miljoner)

80 procent av alla flyktingar söker skydd i ett grannland.

De flesta flyktingar befinner sig i:

 • Turkiet (3,7 miljoner)
 • Pakistan (1,4 miljoner)
 • Uganda (1,2 miljoner)
 • Sudan (1,1 miljoner)
 • Tyskland (1,1 miljoner)

Asylsökande

Asylsökande är människor utanför sitt hemland som har ansökt om asyl, och väntar på beslut om flyktingstatus. I slutet av 2018 fanns det 3,5 miljoner asylsökande i världen.

De flesta asylsökande kommer från:

 • Venezuela
 • Afghanistan
 • Syrien
 • Irak
 • Demokratiska republiken Kongo

De flesta har sökt asyl i:

 • USA
 • Peru
 • Tyskland
 • Frankrike
 • Turkiet

Internflyktingar

Den största gruppen – 41,3 miljoner människor – är på flykt från konflikter i sitt hemland. De har sökt skydd i andra områden inom sitt hemland, de kallas för internflyktingar. (På engelska Internally Displaced People eller IDPs.)

De flesta internflyktingar befinner sig i:

 • Colombia (7,8 miljoner)
 • Syrien (6,2 miljoner)
 • Demokratiska republiken Kongo (4,5 miljoner)
 • Somalia (2,65 miljoner)
 • Etiopien (2,62 miljoner)
 • Nigeria (2,17 miljoner)
 • Jemen (2,14 miljoner)
 • Afghanistan (2,1 miljoner)
 • Sydsudan (1,9 miljoner)
 • Sudan (1,8 miljoner)

En människa flyr varannan sekund

Under 2018 tvingades 13,6 miljoner människor att fly från sina hem. Det är 37 000 varje dag, eller en människa varannan sekund.

Fakta och siffror i korthet

70,8 miljoner människor på flykt krig, konflikter eller förföljelse:

 • 2,2 miljoner fler än 2017.
 • Dubbelt så många som för 20 år sedan.
 • En befolkning som ungefär motsvarar sju gånger Sveriges.
 • En bidragande faktor till ökningen är krisen i Venezuela.

Stigande siffror en stigande trend:

 • Ökningen har pågått i 20 år, i allt högre grad sedan 2011.
 • Antalet flyktingar är högre än någonsin tidigare.
 • Antalet internflyktingar är också höga.

Åtta fakta om flyktingar

 • Barn: Varannan flykting är ett barn, många (111 000) är ensamma och utan sina familjer.
 • Småbarn: Uganda rapporterade att 2800 flyktingbarn på fem år eller under är ensamma eller separerade från sina familjer.
 • Städer: De flesta flyktingar bor i städer, 61 procent - inte på landsbygden eller i läger som många tror. 
 • Fattiga och rika länder: De fattigaste länderna tar emot en tredjedel av världens alla flyktingar. 16 procent tas emot av rika länder i väst.
 • Var: Omkring 80 procent av alla flyktingar bor i länder som gränser till hemlandet.
 • Tidslängd: Nästan 4 av 5 flyktingar har varit på flykt i minst fem år. 1 av 5 har varit flyktingar i 20 år eller mer.
 • Nya asylsökande: Det största antalet asylansökningar 2018 kom från venezuelaner (341 800).
 • Summa: Av hela jordens befolkning är 1 av 108 på flykt från krig, konflikter eller förföljelse. För tio är sedan var siffran 1 av 160.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg