Fakta: UNHCR i Syrien sedan Gulfkriget 1991

UNHCR:s arbete i Syrien startade efter Gulfkriget 1991, och efterföljande interna konflikter i Irak för att hjälpa människor som sökte skydd.

26 maj, 2018
Irakiska flyktingar i Al Hol-lägret i Syrien, 1991.
Foto: UNHCR/M.Watanabe
Irakiska flyktingar i El Hol-lägret i Syrien, 1991.

UNHCR:s arbete i Syrien - en tidslinje

UNHCR:s arbete i Syrien startade efter Gulfkriget 1991, och efterföljande interna konflikter i Irak för att hjälpa människor som sökte skydd.

UNHCR:s uppgift var att skydda och dela ut nödhjälp till 8000 flyktingar i EL Hol-lägret i Hassakeh i nordöstra Syrien.

Somalia och Jemen

Den tiden följdes av att hjälpa somaliska flyktingar 1992, efter att staten Somalia fallit sönder.

1995 anlände en stor grupp militärofficerare med sina familjer från Jemen. De var på flykt från inbördeskriget mellan Nordjemen och Sydjemen.

Därefter fortsatte människor på flykt från förföljelse i Irak, Sudan, Somalia och Afghanistan att söka skydd hos UNHCR i Syrien.

Irak och Libanon

Som ett resultat av kriget i Irak beräknades att minst 70 000-100 000 irakier hade flytt till Syrien i slutet av 2003.

Åren efter det försämrades säkerhetsläget i Irak. Antalet människor som tvingades fly från Irak ökade dramatiskt till följd av våldet som hade rasat sedan i februari 2006.

Samma år, 2006, tog Syrien emot cirka 100 000 människor som var på flykt från Libanonkriget, och tillfälligt sökte skydd.

År 2009 uppskattade Syriens regering att 1,1 miljoner människor från Irak var på flykt i landet. Av de var 206 000 var registrerade hos UNHCR.

Kriget i Syrien och Mosul

När konflikten i Syrien startade 2011 var 143 000 flyktingar och asylsökande registrerade hos UNHCR i Syrien. Antalet minskade dramatiskt på grund av osäkerhet och begränsad hjälp till flyktingar.

2014 erövrade extremisterna Mosul i Irak.

2015 ökade antalet i irakier som sökte skydd i Syrien till följd av våldet i samband med IS erövringar av landområden.

Nu finns det 35 277 flyktingar och asylsökande registrerade hos UNHCR i Syrien, 65 procent av dem kommer från Irak. Utöver det bor 7 548 asylsökande i tre läger i nordöstra i Hassakeh.

Under 2012, när konflikten i Syrien förvärrades, utökades UNHCR:s ansvar.

Enligt sitt mandat ansvarar UNHCR för arbetet för att skydda flyktingar i landet. UNHCR:s uppgift är även att ge skydd, koordinera, stötta, dela ut nödhjälp, tillhandahålla utbildning och sjukvård till civila inne i Syrien.

Idag har UNHCR över 700 fältpersonal i Syrien som jobbar i Damaskus, Aleppo, Qamishli, Tartous, Homs och Swaida.

Den 15 mars 2018 har kriget i Syrien pågått i sju år. Halva befolkningen är på flykt. 5,5 miljoner människor har flytt till grannländerna. Över 6 miljoner är på flykt i landet.

Källa: unhcr.org - History of UNHCR Syria 

Publicerad av Ulrika Forsberg