Fasansfullt för flyktingar i Jemen

Två miljoner invånare är på flykt i Jemen just nu. 22 miljoner behöver akut nödhjälp. Barnen växer upp i en krigszon. För flyktingar är livet fasansfullt.

17 april, 2018
Försämrad situation i Jemen.

22 miljoner i akut behov av humanitär hjälp

Två miljoner invånare är på flykt från sina hem i Jemen just nu. 22 miljoner är i akut behov av humanitär hjälp. Barnen växer upp i en krigszon.

280 000 flyktingar från andra länder befinner sig i Jemen – för många av dem är situationen fasansfull.

Det är världens största humanitära kris. UNHCR är på plats med tält, ger skydd och delar ut nödhjälp.

Situationen för flyktingar fasansfull

UNHCR oroas över den svåra situationen för flyktingar, asylsökande och migranter i Jemen.

Förvärrade konflikter, försämrade ekonomiska förhållanden och brottslighet ökar risken att utsättas övergrepp, utpressning och människohandel.

Långvariga konflikter och osäkerhet rubbar statliga institutioner och försvagar rättsstatsprincipen i Jemen.

Arrestering och förvar

Flyktingar arresteras och misshandlas, sedan skickas de ut på havet – ibland tillbaka till samma smugglare som förde dem till Jemen.

I januari i år kom rapporter om att mer än 50 somalier hade drunknat.

UNHCR har sedan februari i år arbetat med att skydda 100 nyanlända i Jemen. De har arresterats och hållits i förvar. De hotas om utvisning, utpressning och övergrepp.

Övergrepp och avvisningar

Rapporter om övergrepp under tiden i förvar är många. Vissa nyanlända utsätts för fysiskt och sexuellt våld.

De som har överlevt har berättat för UNHCR om skottlossning, misshandel, våldtäkter av vuxna och barn, förödmjukelser som påtvingad nakenhet, avrättningar och nekande av mat.

Utpressning

Andra utsätts för utpressning.

Förra månaden fick UNHCR rapporter om en grupp människor som transporterades till en hamn för att lämna landet, istället fängslades de av smugglare som krävde en lösensumma för deras frisläppande. De tvingades att ringa till sina familjer i Etiopien om att föra över upp till 6000 kronor (700 USD) för att släppas fria.

Frustrerande för UNHCR

UNHCR har ingripit i flera liknande situationer och är frusterade över förhållandena.

Alla statliga och icke-statliga aktörer uppmanas att kontrollera förvaren där människor hålls inlåsta, och se till att de behandlas med värdighet och mänskligt.

UNHCR kämpar för att hjälpa människor som behöver internationellt skydd, i enlighet med internationell rätt.

UNHCR uppmanar också flyktingar att återvända till sina hemländer med hjälp av internationella organisationer som kan säkerställa att principen om att återvändande ska ske frivilligt.

Jemen: transitland för migration

Historiskt sett har Jemen varit ett land för migration och transit på väg från Afrikas horn till Arabiska halvön.

Blandade migrationsrörelser innefattar flyktingar, asylsökande och migranter som antingen avser att stanna i Jemen eller ta sig till Guldländerna.

Ytterst farligt

UNHCR har länge varnat för riskerna med att söka sig till krigsdrabbade Jemen. För människor i behov av internationellt skydd är Jemen ytterst farlig.

Det är stora problem att få sina asylansökningar registrerade eller sin närvaro i landet dokumenterade av myndigheterna, särskilt i norra delen av landet.

Pågående osäkerhet och krig begränsar UNHCR:s, och andra hjälporganisationers, insatser med att nå ut till lokalbefolkningen som akut behöver humanitär hjälp.

"Dangerous Crossings"

I februari förra året lanserade UNHCR kampanjen ”Dangerous Crossing” för att sprida information om den farliga resan från Afrikas Horn till Jemen.


Det här är en sammanfattning av vad UNHCR:s talesperson William Spindler sa vid dagens pressträff i Genève.

Källa: UNHCR alarmed at horrific conditions facing newly-arrived refugees and migrants in Yemen

För mer information om flyktingar i Jemen:

Publicerad av Ulrika Forsberg