Filippo Grandi är FN:s nya flyktingkommissarie

Den 1 januari 2016 tillträdde Filippo Grandi sin femåriga mandatperiod som FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef.

6 januari, 2016
Filipo Grandi är FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef
Foto: UNHCR
Filippo Grandi är FN:s nya flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef.

UNHCR:s högsta chef

Den 1 januari 2016 startade italienaren Filippo Grandi sin femåriga mandatperiod som FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef. Han efterträder António Guterres som hade posten i 10 år.

"Kombinationen av fler väpnade konflikter, fler människor på flykt, glappet mellan behov och resurser, och en växande främlingsfientlighet är mycket farlig."

Grandi tillträder som flyktingkommissarie vid en tid när rekordmånga människor är på flykt från krig och förföljelse, färre familjer kan återvända till sina hem och det är stor brist på pengar för att hjälpa människor i nöd.

"Kombinationen av fler väpnade konflikter, fler människor på flykt, glapp mellan humanitära behov och resurser, och en växande främlingsfientlighet är mycket farlig. Vägen framåt är en svår utmaning. Jag hoppas att samarbete med regeringar, det civila samhället och andra parter ger framsteg när det gäller att förbättra levnadsvillkoren för miljoner människor på flykt som behöver internationellt skydd".

Grandi tillägger att han hoppas att arbetet med att hitta en lösning på flyktingkrisen i världen kommer att "fortsätta med förnyad beslutsamhet genom att lösa orsakerna till krisen. UNHCR, vars mandat omfattar att hitta lösningar, står redo att arbeta med andra som jobbar mot samma mål."

Grandi har arbetat med internationella frågor i över 30 år, 27 av dem för FN. Han har varit chef för FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar (UNRWA) och arbetat som representant för FN i Afghanistan (UNAMA). Efter det har han en lång karriär inom icke-statliga organisationer och senare för UNHCR i Afrika, Asien, Mellanöstern och på huvudkontoret i Genève.


UNHCR skyddar miljoner människor på flykt, räddar liv, kämpar för flyktingars rättigheter och hjälper dem att bygga en bättre framtid. 9 700 personal arbetar i över 126 länder, många i flyktingkriser och farliga konfliktområden.

I juni 2015 kom uppgiften om att nästan 60 miljoner människor är på flykt i världen – den högsta siffran i efterkrigstiden.

Publicerad av Ulrika Forsberg