Film: ”Jag vill säga tack av hela mitt hjärta”

Varmt tack för ett år tillsammans. Se filmen ”Jag vill säga tack av hela mitt hjärta” och träffa familjer som har fått ovärderlig hjälp av människor som du.

11 december, 2017

Familjer har fått ovärderlig

Varmt tack för ett år tillsammans. Se filmen ”Jag vill säga tack av hela mitt hjärta” och träffa familjer som har fått ovärderlig hjälp under 2017.

Vi närmar oss slutet av ett år då fler människor än någonsin tidigare är på flykt i världen. Därför vill vi tacka för era generösa gåvor och ett fantastiskt engagemang under 2017.

Tack vare er hjälp har UNHCR delat ut katastrofhjälp till familjer och barn på flykt. De har fått vatten, mat, sjukvård, tak över huvudet, filtar, varma kläder och skor.

UNHCR skyddar deras mänskliga rättigheter som att söka asyl, rätten till arbete och utbildning.

I filmen uttrycker familjer på flykt sin glädje:

”FN övergav oss inte.”

”Det är som om någon som håller på att drunkna till slut blir räddad.”

”Jag vill säga tack av hela mitt hjärta.”

Som givare gör ni det möjligt för UNHCR att skapa en bättre framtid för de miljontals människor som har tvingats fly sina hem på grund av våld och konflikter.

Med varma hälsningar om en god jul och ett gott nytt år.

PS. Med en gåva till UNHCR stöder ni FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Publicerad av Ulrika Forsberg