Fler än 50 miljoner människor på flykt i världen

Antalet människor på flykt i världen överstiger för första gången sedan andra världskriget fler än 50 miljoner.

19 juni, 2014
Våldet i Centralafrikanska republikens huvudstad Bangui tvingade tusentals människor att söka skydd på flygplatsen.
Foto: Jan Grarup/Iaif
Våldet i Centralafrikanska republikens huvudstad Bangui tvingade tusentals människor att söka skydd på flygplatsen.

"Resultatet av krig och för misslyckandet med att lösa konflikter"

Antalet människor på flykt i världen överstiger för första gången sedan andra världskriget fler än 50 miljoner.

UNHCR:s årliga rapport om flyktingsituationen i världen, Global Trends, visar att 51,2 miljoner människor var på flykt vid slutet av 2013. Det är hela sex miljoner fler än de 45,2 miljoner som var på flykt i slutet av 2012.

Den enorma ökningen beror huvudsakligen på det blodiga kriget i Syrien. I slutet av förra året hade 2,5 miljoner människor flytt från Syrien och 6,5 miljoner personer var på flykt i landet.

Andra allvarliga flyktingkriser pågick i Centralafrikanska republiken och Sydsudan.

”Här ser vi resultatet av krig och för misslyckandet med att lösa konflikter” säger UNHCR:s högsta chef och FN:s flyktingkommissarie António Guterres om rapporten.

“Världen måste bli en fredligare plats att leva i. Humanitära insatser lindrar, men det krävs politiska lösningar. Utan långsiktig stabilitet kommer det omfattande mänskliga lidandet som siffrorna visar att fortsätta.”

Att 51,2 miljoner människor är i behov av hjälp får konsekvenser för såväl världens givarländer och deras biståndsbudgetar, som för de länder som tar emot dem som flyr.

”Världssamfundet måste hitta lösningar på dagens konflikter. Nya givare behöver kliva fram jämte de traditionella givarna,” säger Guterres.

Statistiken i Global Trends rör främst tre grupper; flyktingar, asylsökande och internflyktingar. Siffrorna baseras på uppgifter från stater, icke-statliga organisationer och från UNHCR:s egen statistik.

Flyktingar

Antalet flyktingar - personer som sökt skydd i ett annat land - uppgick till 16,7 miljoner. 11,7 miljoner av dem faller under UNHCR:s mandat. De övriga är registrerade hos UNRWA, FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar.

Siffrorna är de högsta sedan 2001. Dessutom hade mer än hälften – 6,3 miljoner - varit på flykt i över fem år.

Flest människor flyr från Afghanistan, Syrien och Somalia. Tillsammans utgör de hälften av världens flyktingbefolkning.

Människor flyr inte långt, de söker ofta skydd i ett grannland där det är fred.

Pakistan, Iran och Libanon är de länder i världen som tagit emot flest flyktingar.

I Asien och Stillahavsregionen befinner sig flest flyktingar, totalt 3,5 miljoner. I Afrika, söder om Sahara 2,9 miljoner flyktingar, i Mellanöstern och Nordafrika 2,6 miljoner.

86 procent av världens flyktingar fanns i utvecklingsländerna.

Asylsökande

  • 1,1 miljoner människor sökte asyl under 2013, de flesta i industriländerna med Tyskland i topp.
  • Syrierna stod för 64 300 ansökningar, fler än någon annan nationalitet. Därefter kom asylsökande från Demokratiska Republiken Kongo (60 400) och Burma/Myanmar (57 400).
  • 54 300 personer sökte asyl i Sverige, den näst högsta siffran någonsin. Flest asylansökningar registrerades 1992, då sökte 84 000 personer från forna Jugoslavien internationellt skydd i Sverige.
  • 25 300 asylansökningar kom från ensamkommande barn. Många av dem som sökte asyl var barn från Sydsudan som sökte skydd i Kenya.
  • 3 900 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige.

Internflyktingar

Under 2013 uppgick antalet internflyktingar till 33,3 miljoner. Den största ökningen bland grupperna presenterade i Global Trends.

Att hjälpa internflyktingar är ofta svårt. Många av dem befinner sig i konfliktzoner där det är svårt att nå fram med hjälp. Dessutom omfattas de inte av det internationella skydd som gäller flyktingar.

Lösningar för människor som söker skydd

I UNHCR:s uppdrag, eller mandat, ingår det att hitta varaktiga lösningar för flyktingar.

En sätt är att hjälpa människor att återvända hem, när det är möjligt för dem att leva i fred och säkerhet.

En annan lösning är att de kan bo kvar, och integreras lokalt, på den plats de befinner sig, det så kallade första asyllandet.

Under 2013 återvände 414 600 flyktingar hem frivilligt, det är den lägsta siffran på länge.

Om det inte är möjligt, eller säkert att återvända hem eller integreras i lokalsamhället, kan vissa flyktingar erbjudas en möjlighet att bosätta sig i ett nytt land. Den lösningen kallas vidarebosättning. Mindre än en procent av världens flyktingar får hjälp med vidarebosättning.

Under 2013 blev 98 400 flyktingar beviljade vidarebosättning i ett nytt land. 21 länder tog emot vidarebosatta flyktingar.

1 902 personer vidarebosattes i Sverige, eller kom som så kallade kvotflyktingar.

Fullständiga uppgifter för internflyktingar som har integrerats lokalt eller frivilligt återvänt hem har inte funnits tillgängliga för den här rapporten.

Statslösa

UNHCR har mandat att förhindra att statslöshet uppstår och för att skydda rättigheterna för statslösa personer. Statslöshet betyder att en person inte betraktas som medborgare av någon stat.

Antalet statslösa ingår inte i siffran 51,2 miljoner, eftersom de inte nödvändigtvis befinner sig på flykt.

Hur många som är statslösa i världen är svårt att veta exakt. Det beror på att de saknar medborgarskap och ID-handlingar. Vissa länder samlar heller inte in data om befolkningsgrupper som de inte anser är medborgare i landet.

Under 2013 rapporterade UNHCR om nästan 3,5 miljoner statslösa. Det är dock endast en tredjedel av det uppskattade antalet statslösa i världen totalt.

Läs senaste statistiken om flyktingar i världen.

Publicerad av Ulrika Forsberg