Flyktingars rättigheter hotas i coronapandemins spår

Coronapandemin har ökat den redan svåra situationen för människor som flyr från krig, konflikt och förföljelse. Nu är flyktingars rättigheter hotade.

23 april, 2020
Flyktingar som tillhör urfolket Warao från Venzuela får hjälp mot att smittas av covid-19 i Braslien.
Foto: UNHCR/Felipe Irnaldo
Flyktingar som tillhör urfolket Warao från Venzuela får hjälp mot att smittas av covid-19 i Braslien.

Stängda gränser hotar rättigheter

Filipo Grandi är FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef
Foto: UNHCR
Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s chef.

När länder kämpar för att skydda sina befolkningar och ekonomier står flyktingars och mänskliga grundläggande rättigheter på spel.

– De grundläggande principerna för att skydda flyktingar testas just nu. Människor som tvingas att fly från konflikt och förföljelse bör inte nekas skydd under svepskäl, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie, och fortsätter:

– Att skydda folkhälsan och skydda flyktingar utesluter inte varandra. Det är inte ett dilemma. Vi måste göra båda. Långt erkända flyktinglagar kan respekteras även när regeringar vidtar stränga åtgärder för att skydda folkhälsan, även vid gränserna.

Krigen fortsätter

UNHCR, FN:s flyktingorgan, uppskattar att 167 länder hittills – helt eller delvis – har stängt sina gränser för att hindra spridningen av coronaviruset. Minst 57 länder gör inget undantag för människor som söker asyl.

När krig och våld i världen fortsätter, hindrar stängda gränser rätten att söka asyl. Människor som söker skydd avvisas vid landgränser eller till sjöss. De skickas tillbaka till länder där de riskerar allvarliga hot mot deras liv eller frihet.

– Särskilt när människor kommer från bräckliga länder med begränsad tillgång till sjukvård. Att avvisa människor vid gränserna sätter dem och andra i riskzonen när karantänregler inte följs och sjukvården är otillräcklig, säger Grandi.

Nationella åtgärder för att bekämpa spridningen av coronaviruset får vidsträckta konsekvenser. UNHCR ser:

  • Att oproportionerlig många människor sätts i olovliga migrationsförvar.
  • Ökad risk för sexuellt våld.
  • Diskriminerande tillgång till sjukvård och socialtjänster.
  • En dramatisk förlust av jobb – det driver många flyktingar och andra i samhällets marginaler djupare ner i fattigdom och nöd.

Respektera mänskliga rättigheter

UNHCR har uppmanat stater att hantera stängda gränser på sätt som respekterar mänskliga rättigheter och flyktingskydd – som genom karantäner och hälsokontroller.

Till exempel:

  • Karantänåtgärder kan vara en berättigad begränsning av rätten till fri rörlighet förutsatt att de uppfyller mänskliga rättigheter. Däremot motiverar inte hälsofrågor att sätta människor olovligt i förvar.
  • Asylansökningar kan behandlas på distans där möten mellan personer är förbjudet.
  • Automatisk förlängning av ID-handlingar eller uppehållstillstånd – som är nödvändiga för att flyktingar och asylsökande får sjukvård och sociala tjänster – är en annan åtgärd som är möjlig.

– Även om åtgärder anpassas för att möta dagens verklighet, kan och måste rätten att söka asyl upprätthållas under den här globala folkhälsokrisen. Annars är risken att lagar och regler – som är viktiga för flyktingar i akut behov av skydd – skadas på sätt som kan ta många år att bygga upp igen, säger Grandi.

Källa: Beware long-term damage to human rights and refugee rights from the coronavirus pandemic: UNHCR

Publicerad av Ulrika Forsberg