Flyktingdagen 2024 — från Sydsudan

På flyktingdagen 20 juni hedras människor på flykt från krig och konflikter. "Flyktingar måste få en chans i livet" uppmanar UNHCR:s chef från Sydsudan.

20 juni, 2024
En kvinna på flykt i Sydsudan står framför sitt tält och ler.
Foto: UNHCR/Samuel Otieno
Nyapuod Riak Dup är flykting från Sydsudan i Sudan. Hon har förlorat allt. "Jag har aldrig sett så mycket förstörelse. Min dröm är att människor slutar kriga" berättar hon.

Flyktingdagen 2024 — resa i Sydsudan

UNHCR:s chef sitter i ett tält med flyktingar i Sydsudan.
Foto:UNHCR/Samuel Otieno
Flyktingkvinnor berättar sin historia för UNHCR:s chef Filippo Grandi.

UNHCR:s chef Filippo Grandi besöker Sydsudan och uppmanar omvärlden att visa solidaritet och ge flyktingar en chans i livet. Grandi berättar om läget.

"Idag hedrar vi människor på flykt"

Idag, på Världsflyktingdagen, hedrar vi miljontals människor runt om i världen som har tvingats på flykt från våld och förföljelse. Vi uppmärksammar deras uthållighet och förmåga att hitta hopp, trots de utmanande prövningar de ställs inför.

Situationen är sällan så desperat som där jag befinner mig nu, i Jamjang, Sydsudan. 

Under de senaste månaderna har närmare 700 000 människor korsat gränsen från grannlandet Sudan. De har flytt från ett förödande krig som har tagit deras hem, nära och kära — allt. 

Vissa flydde från Sydsudan för länge sedan för att undkomma inbördeskriget. Nu tvingas de tillbaka till en plats som fortfarande kämpar för att återhämta sig efter år av strider och svält. 

Andra kommer från Sudan — lärare, läkare, företagare och bönder — som nu tvingas navigera livet som flyktingar.

Att flyktingar anländer till gränser är inte bara en fråga för rika länder.

Tre fjärdedelar av världens flyktingar lever i länder med låga eller blygsamma inkomster. Det är falskt och oansvarigt att påstå att de flesta försöker ta sig till Europa eller USA.

Titta bara på tragedin som utspelas i Sudan. Det är grannländerna Sydsudan, Tchad, Etiopien och Egypten som ger skydd till människor som flyr från den pågående skräcken.

De länderna visar att solidaritet är möjlig även under de mest prövande omständigheterna. 

Jag berömmer dem för det. Men de kan inte göra det ensamma. I en tid av splittring och omvälvning behöver flyktingar — och de som tar emot dem — att vi alla drar åt samma håll.

Vi lever i en värld där konflikter får pågå.

Den politiska viljan att lösa konflikter verkar totalt frånvarande. Och även när dessa kriser multipliceras hotas rätten att söka asyl.

För att göra situationen ännu värre får följderna av klimatförändringarna allt mer förödande konsekvenser. Här i Sydsudan väntas svåra översvämningar att dränka byar och jordbruksmark, vilket förvärrar landets problem.

"Många skäl till hopp"

Ändå finns det många skäl till hopp. Idag är också en dag att fira framsteg som gjorts. 

En ny utvecklingsplan i Kenya kommer att omvandla gamla flyktingläger till platser där flyktingar får större möjligheter att utvecklas och få tillgång till ett brett utbud av tjänster.

I Colombia stödjer UNHCR ett regeringen för att inkludera nästan 2,3 miljoner människor från Venezuela på arbetsmarknaden.

I Ukraina hjälpte vi till att bygga upp en plattform som stöder människor som försiktigt återvänder för att reparera eller återuppbygga sina hem.

"Ge flyktingar en chans"

Det långsiktiga arbetet är nyckeln — insatser inom utbildning, energi, livsmedelsförsörjning, sysselsättning, bostäder och mer, i samarbete med stater, utvecklingspartner och andra.

Låt oss inte lämna flyktingar i limbo. Ge dem en chans i livet att använda sina färdigheter och kunskaper och bidra till de samhällen som har välkomnat dem.

Det måste också finnas säkra och lagliga vägar för flyktingar att leva på andra håll, vare sig det är genom arbetstillstånd, stipendier eller vidarebosättning i ett annat land. 

Utan säkra alternativ kommer fler människor att vända sig till smugglare i en desperat jakt på hopp och möjligheter.

På Världsflyktingdagen — och varje dag — kan vi alla göra mer för att visa solidaritet med flyktingar och arbeta för en värld där de välkomnas eller kan återvända hem i fred. 

Med mod, engagemang och medkänsla är lösningar inom räckhåll.

Källa: UNHCR

Publicerad av Ulrika Forsberg