FN: Situationen i Syrien förvärras - mer hjälp behövs till Ghouta

UNHCR: "Vi är djupt skakade och upprörda över den brutalitet och hänsynslöshet mot civila som vi ser i östra Ghouta och andra delar av Syrien."

23 februari, 2018

Brutalitet och hänsynslöshet mot civila i Ghouta

UNHCR, UNDP och OCHA informerade i dag FN:s medlemsstater om läget i den pågående krisen i Syrien och behovet av fortsatt stöd till syriska flyktingar, och till grannländerna som generöst har erbjudit dem skydd.

– Nu är det viktigare än någonsin tidigare att upprätthålla och stärka det internationella stödet till grannländerna Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak och Egypten som har tagit emot 5,5 miljoner syriska flyktingar. De fortsätter att göra mänskligheten en tjänst, vid en tidpunkt när läget i Syrien är omänskligt, sa cheferna på de tre FN-organisationerna och fortsätter:

– Vi är djupt skakade och upprörda över den brutalitet och hänsynslöshet mot civila som vi ser i östra Ghouta och andra delar av Syrien idag. Vi uppmanar till omedelbart eldupphör, skydd av civila och möjlighet att skicka in hjälpsändningar till östra Ghouta, snabb evakuering av sjuka och skadade personer och säker passage för civila som vill lämna området.

Sju år av oavbrutet våld i Syrien

Nästan sju år av oavbrutet våld i Syrien har tvingat hälften av Syriens befolkning att lämna sina hem. 6,1 miljoner är på flykt i landet och 5,5 miljoner syrier bor som flyktingar i grannländerna.

Trots de närliggande ländernas generositet lever de flesta syriska flyktingfamiljer under fattigdomsgränsen. Människor kämpar för att överleva.

Ny hjälpplan

I december förra året släppte FN:s organisationer och cirka 270 NGO-partner en plan för att hjälpa utsatta i regionen (Regional Refugee and Resilience Plan - 3RP) under 2018. Planen går ut på att stödja över fem miljoner flyktingar från Syrien och 3,9 miljoner av grannländernas befolkning.

– Det är viktigt att det internationella samfundet fortsätter att stödja syriska flyktingfamiljer vars behov och utmaningar ökar varje dag, vecka, månad och år, betonar FN.

3RP-planen syftar till att skydda flyktingbefolkningen, utbildning, hälsa, livsmedelsförsörjning, försörjning och vatten och sanitet till utsatta grupper.

Fakta: UNHCR, UNDP och OCHA

  • UNHCR: FN:s flyktingorgan - arbetar för att skydda och hjälpa människor som tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse.
  • OCHA: FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp.
  • UNDP: FN:s organ för global utveckling.

Källa: Gemensamt pressmeddelande från UNHCR, UNDP och OCHA

Publicerad av Ulrika Forsberg