Ingen är vinnare – det syriska folket är tydliga förlorare i kriget

Det finns ingen tydlig vinnare. Förlorarna är väldigt tydliga. Det är folket från Syrien – barnen, kvinnorna, de sårbara, de sjuka, de svaga.

13 december, 2017
bor i tält. Vi har inte råd att betala hyra" berättar Ziad. Foto: UNHCR/A. McConnell "Vi eldar för att hålla oss varme. Mina barn samlar alla pinnar de hittar", berättar Ziad som är syrisk flykting i Libanon. "Vi eldar för att hålla oss varme. Mina barn samlar alla pinnar de hittar", berättar Ziad som är syrisk flykting i Libanon.
Foto: UNHCR/A. McConnell
"Vi eldar för att hålla oss varme. Mina barn samlar alla pinnar de hittar", berättar Ziad som är syrisk flykting i Libanon.
En barnfamilj på flykt från Syrien bor i Bekadalen i Libanon. Zakat hjälper fattiga i nöd.
Foto: UNHCR
Ziad och hans barn kommer från Syrien. Nu bor familjen i Bekaadalen i Libanon. "Vi bor i tält. Vi har inte råd att betala hyra" berättar Ziad.

Fattigdom och kyla väntar syriska flyktingar

Utan något slut på striderna i Syrien i sikte. Efter nästan sju år av brutal konflikt. Situationen för 5,4 miljoner flyktingar i regionen blir alltmer desperat.

De flesta lever under fattigdomsgränsen och kämpar för få pengar till mat och hyra medan skulderna stiger.

Nu hotar ännu en vinter på flykt. För vissa är det sjätte året i ett tält, i ett skjul eller i en fallfärdig byggnad.

Din hjälp behövs idag! I vår gåvoshop kan du beställa värmande filtar, kaminer och vinterpaket som hjälper syriska flyktingar att hålla sig varma. Beställ här.

Kriget har pågått i sju år

UNHCR:s chef i Mellanöstern berättar om läget i Syrien och den drabbade befolkningen:

Syrienkrisen har pågått i sju år. 5,4 miljoner människor har flytt landet. Sju miljoner är på flykt inne i Syrien. Förstörelsen är skrämmande. Städer har jämnats med marken. Över 500 000 människor har dödats.

Vi vet …

Mer än 200 beväpnade grupper strider i landet. Vi vet om proxykriget (krig via ombud). Vi känner till kampen om Syrien, den politiska betydelsen och de fredsförhandlingar som har ägt rum under de senaste sex åren. Ändå är Syrien utan tvekan den största humanitära krisen i vår tid.

Sju miljoner människor i landet plus 5,3 miljoner utanför - det är mer än 12 miljoner människor på flykt från våld och strider.

Avskurna från omvärlden

Ytterligare 10 miljoner civila i Syrien – människor som inte har lämnat sina hem – är avskurna från omvärlden. De kan inte försörja sig, har inte tillgång till socialt skydd, utbildning och sjukvård. De är skilda från släktingar, vänner och är beroende av humanitär hjälp.

Folket i Syrien är förlorarna

Hela landet är i behov av humanitärt stöd. Det syriska folket är offer i det här kriget – det finns inga tydliga vinnare, men förlorarna är mycket tydliga. Det är folket i Syrien – barnen, kvinnorna, de sårbara, de sjuka, de svaga.

En förlorad generation

Hälften av barnen på flykt går inte till skolan. Många har förlorat sina akademiska år. Det är utan tvekan en förlorad generation.

Grannländerna har öppnat sina hem

Fyra miljoner människor i grannländerna har generöst öppnat sina hem.

85 procent av de syriska flyktingarna i fem grannländer – Turkiet, Jordanien, Irak, Libanon och Egypten – lever tillsammans med lokalbefolkningen i städer och byar. Endast 15 procent bor i läger.

Du kan nog föreställa dig trycket på grannländerna – som har tagit emot så många, så länge.

Lever under fattigdomsgränsen

80 procent av flyktingarna som befinner sig i Jordanien lever under fattigdomsgränsen.

Av de 1,2 miljoner som bor i Libanon lever 71 procent under fattigdomsgränsen. Många av dem är skuldsatta. De lever under hemska förhållanden.

Endast 53 procent av de syriska flyktingbarnen går i skolan – 47 procent står inför en mörk framtid.

Hälsa, utbildning, försörjning och socialt skydd är de främsta prioriteringarna i den internationella insatsen på den syriska flyktingkrisen.

Maten slut

Mat är en akut fråga. Under 2015 var det brist på mat. Vår vädjan om pengar fick inte så stort genomslag.

Och vad hände? De syriska flyktingarna började lämna grannländerna. Vi fick det som jag då kallade för "Great March" – när en miljon människor gick via Turkiet, genom Balkan upp till Österrike och resten av västra och norra Europa.

2017 ett tufft år

2017 har varit ett mycket tufft år när det gäller finansiering. Bidrag har kommit in sent och hjälpen från organisationer, icke-statliga organisationer och FN var begränsade.

Situationen förbättras inte. Den blir svårare och problemen kompliceras när människor förblir på flykt.

Måste hjälpa i tid

Vi måste möta människornas humanitära behov i tid och så snart som möjligt.

Nu uppmanar vi det internationella samfundet - och givare i synnerhet – att hjälpa.

Källa: UN and partners launch plan to support five million Syrian refugees and countries hosting them

Du kan hjälpa!

Det finns inga vinnare i det här kriget, men förlorarna är mycket tydliga. Det är folket från Syrien – barnen, kvinnorna, de sårbara, de sjuka, de svaga.

Det mänskliga lidandet enormt. Du kan hjälpa de syriska flyktingarna. En gåva ger barn och familjer på flykt från Syrien skydd och nödhjälp som mat, mediciner, varma kläder och skor.

Publicerad av Ulrika Forsberg