Förnödenheter och filtar i norra Syrien - tack alla som hjälper

Nödhjälp når just nu fram till barn och familjer när bomberna faller i norra Syrien. Nu ökar UNHCR hjälpinsatserna. Tack till dig som är med och hjälper.

15 oktober, 2019

Nödhjälpen när fram

Nödhjälp når just nu fram till barn och familjer som har tvingats lämna sina hem i norra Syrien. Tack till dig som är med och hjälper.

Samtidigt förvärras det mänskliga lidandet varje dag. Den 14 oktober hade 160 000 människor tvingats fly på grund av striderna.

Hundratusentals civila i norra Syrien befinner sig just nu i skottlinjen – de får inte vara måltavlor, säger UNHCR:s chef Filippo Grandi.

Läget för de som är fångade i striderna förvärras nu ytterligare på grund av lägre temperaturer i området.

En man som våra kollegor har pratat med berättar "att flykten har varit oerhört svår”. Hans familj flydde för sina liv när bomberna började falla. Människor flydde åt alla håll, även mot den irakiska gränsen.

Starkt stöd från människor som du

Med starkt stöd från givare har tusentals människor redan fått hjälp:

  • Mellan 9–13 oktober fick över 30 000 människor i området Al Hassakeh och Tal Tamer förnödenheter från UNHCR.

UNHCR har skickat ytterligare nödhjälp till Qamishli i nordöstra Syrien:

  • Filtar till 52 000 människor.
  • Presenningar till 15 000 människor.
  • "Katastroflampor" som drivs av solenergi till 20 000 människor.

Så här kan du hjälpa!

Du kan hjälpa civila i Syrien. Din gåva ger nödhjälp som filtar, mat och vatten till barn och familjer på flykt – som är oskyldiga i det här kriget. Du kan rädda liv när nöden är som svårast.

304 kr kan räcka till ett nödpaket med madrass, liggunderlag, köksutrustning, presenning, filtar och vattendunk i Syrien.

Frågor och svar om UNHCR i norra Syrien

Är UNHCR på plats?

Ja, UNHCR har personal på plats i norra Syrien. De är baserade i Qamishli i nordöstra Syrien och jobbar för att hjälpa så många människor på flykt som möjligt.

UNHCR har sju fältkontor i Syrien, varav ett i Qamishli, och mer än 550 fältarbetare.

UNHCR:s fältarbetare och volontärer står varje dag redo att leverera nödhjälp och evakuera sårade i norra Syrien och i andra delar av landet. UNHCR driver även 90 mottagningar runtom i landet. Där får miljontals människor nödhjälp, skydd, psykosocial hjälp och möjlighet att gå i skolan.

Har UNHCR resurser nog för att hjälpa de som flyr?

FN:s gemensamma hjälpinsats i Syrien är bara finansierad till 36 procent. När en kris – som den i norra Syrien – förvärras tas resurser från andra hjälpområden för att möta de akuta behoven.

Om civila tvingas fly från norra Syrien till Irak (Irakiska Kurdistan), är UNHCR förberedda för det?

UNHCR har lager med nödhjälp redo om en nödsituation uppstår, det är en del av UNHCR:s förberedande arbete i Irak. Vi kan även leverera mer humanitär hjälp från andra lager i regionen.

UNHCR uppmanar alla stridande parter att respektera internationell humanitär rätt och ge hjälporganisationer möjlighet att nå fram med förnödenheter.

Siffror i korthet:

Efter 8 år av krig är Syrien den största flyktingkrisen i världen med 5,6 miljoner flyktingar i regionen. De flesta är i Turkiet. Ytterligare 6,2 miljoner befinner sig på flykt inne i Syrien.

UNHCR har hjälpt människor i Syrien sedan krisen startade 2011 – och delar ut livräddande nödhjälp och skydd till människor i akut nöd, främst kvinnor och barn.

  • Syriska flyktingar är den största flyktinggruppen i världen.
  • 5,6 miljoner syriska flyktingar befinner sig i grannländerna.
  • 70 procent av människorna i nöd i området är kvinnor och barn.
  • Sedan 2014 har Turkiet tagit emot flest flyktingar av alla länder i världen. I stort sett alla av dem är syrier. Idag finns 3,7 miljoner flyktingar i Turkiet.
  • Internflyktingar: FN uppskattar att 6,2 miljoner syrier är på flykt i sitt eget land.