IKEA Foundation ger förnybar energi i flyktingläger

Kampanjen "En liten lampa gör stor skillnad" bidrar till förnybar energi i flyktingläger i mer än 40 länder – ett samarbete mellan UNHCR och IKEA Foundation.

27 november, 2015

En liten lampa kan göra stor skillnad

Nu startar kampanjen En liten lampa kan göra stor skillnad – ett samarbete mellan UNHCR och IKEA Foundation – i mer än 40 länder, för att för tredje gången samla in pengar till UNHCR:s arbete för människor på flykt. Pengarna ska bidra till belysning, förnybar energi och utbildning i flyktingläger och göra lägren säkrare och bättre att leva i.

För varje LED-ljuskälla eller lampa som säljs online och på IKEA-varuhus mellan den 29 november och den 19 december skänker IKEA Foundation 1 euro till UNHCR. Pengarna kommer bland annat att gå till solenergisatsningar för gatubelysning, lampor och elektricitet i flyktingläger i Asien, Afrika och Mellanöstern. Initiativet kommer dessutom att finansiera grundskoleutbildning för barn i lägren.

Idag är 60 miljoner människor på flykt i världen. 19,5 miljoner av dem har lämnat sitt land och lever som flyktingar. Hälften av världens flyktingar är barn. Krig och förföljelse är de ledande orsakerna till att människor flyr men samtidigt ser UNHCR också en oroväckande ökning av antalet människor som tvingas fly på grund av klimatförändringar, brist på naturtillgångar och naturkatastrofer som torka och översvämningar.

Kampanjen ”En liten lampa kan göra stor skillnad” startade 2014 och det här är den tredje och sista fasen. Några av de effekter som kampanjen hittills har bidragit till är att:

  • Över 284 000 flyktingar i Etiopien och Jordanien har fått möjlighet att leva i en säkrare miljö om natten. Totalt har mer än 56 000 solenergilampor och 720 gatlampor som drivs av solenergi installerats.
  • Över 37 000 flyktingbarn har fått möjlighet till grundskoleutbildning i Bangladesh, Tchad och Etiopien och UNHCR har utbildat över 740 lärare i dessa länder.
  • 22 biogasanläggningar har byggts i Bangladesh som möjliggör att 15 procent av det mänskliga avfallet i flyktingläger kan återvinnas till biogas som kan användas som bränsle för matlagning.

– Idag är man flykting i genomsnitt 17 år - under början av 90-talet var den siffran nio år. Hållbara energilösningar och utbildningssatsningar betyder oerhört mycket för barn och familjer i flyktingläger. Bara en så basal sak som att ha möjlighet att laga sin mat tack vare biogas höjer livskvaliteten enormt, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

IKEA Foundation har sedan 2010 samarbetat med UNHCR för att ge skydd, vård och utbildning till familjer och barn i flyktingläger och kringliggande samhällen i Asien, Afrika och Mellanöstern. IKEA Foundation är UNHCR:s största privata bidragsgivare och anser att varje barn förtjänar ett säkert hem och möjlighet till utbildning.

– Sorgligt nog är sannolikheten för att den eskalerande flyktingkrisen som orsakats av utdragna konflikter runt om i världen, ska minska relativt låg. Samtidigt kan mindre kända faktorer som klimatförändringar och naturkatastrofer tvinga ännu fler människor att fly sina hem, säger Per Heggenes, VD, IKEA Foundation.

Publicerad av Ulrika Forsberg