Video: UNHCR:s hjälp landar först i en akut katastrof

När en kris drabbar världen kan UNHCR skicka 3000 ton förnödenheter inom 72 timmar. Titta in i vår värld och se hur UNHCR hjälper världens mest utsatta människor.

8 januari, 2018
UNHCR:s flygplan är de första som landar när internationell hjälp behövs. UNHCR:s räddningsarbete drivs av ett enormt maskineri för att snabbt se till att nödhjälpen når sitt mål – överallt i världen. Under de senaste 70 åren har UNHCR spelat en nyckelroll i de svåraste katastroferna, och kommer fortsätta att göra det.

Om det värsta händer ...

Tiotusentals flyr i söderut … Hundratusentals trängs i Dadaab … En hel by jämnad med marken på några sekunder …

När du ser nyheten om en akut katastrof är UNHCR:s personal redan på väg till platsen.

UNHCR bevakar noggrant världspolitiken och kan snabbt agera om det värsta händer, och tiotusentals människor tvingas fly från sina hem.

Hjälper människor att överleva

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har i uppdrag att hjälpa människor i nöd att överleva.

UNHCR måste se till att befolkningar i stora läger, människor som flyr konflikter och naturkatastrofer snabbt får nödhjälp.

Enormt maskineri

UNHCR:s räddningsarbete drivs av ett enormt maskineri för att snabbt se till att nödhjälpen når sitt mål – överallt i världen.

UNHCR har beredskapslager med förnödenheter på sju strategiska platser i världen: Dubai, Köpenhamn, Amman, Douala, Accra, Nairobi och Ishaka. Hjälpen står redo att när som helst skickas ut i en katastrof.

UNHCR har även mindre lager och förråd utplacerade över hela världen.

Först på plats

UNHCR:s flygplan är de första som landar när internationell hjälp behövs.

När en kris slår till ser lagerpersonal till att flygplan omedelbart lastas med nödhjälp som tält, madrasser, filtar, vattendunkar, köksgeråd och andra nödartiklar.

UNHCR kan skicka mer än 3 000 ton nödhjälp, likställt med 30 fullastade Boeing 747, när som helst – som når ut till 600 000 människor under tre dagar.

Transportstyrka

UNHCR:s transportstyrka består av mer än 200 lastbilar, lättare fordon och säkerhetsskyddade bilar, som finns tillgängliga att skickas ut i akuta nödsituationer.

De enorma lastplanen når inte den utsatta befolkningen direkt. UNHCR:s fordon transporterar hjälpen från landningsplatsen vidare längs farliga – och ofta leriga – vägar till de drabbade familjerna.

Många gånger är den sista kilometern svårast.

Oavsett omständigheter så levereras alltid hjälpen till de som behöver.

Att ha en global lagerhantering gör det möjligt att snabbt och effektivt skicka ut hjälp efter behov.

UNHCR flyttar enorma mängder varor till människor i svåra situationer på kort tid.

Fältarbetare redan på plats

Under tiden hjälpsändningarna transporteras, anländer UNHCR:s fältarbetare. De hjälper och assisterar den drabbade befolkningen.

Under de senaste 60 åren har UNHCR spelat en nyckelroll i de svåraste katastroferna, och kommer fortsätta att göra det.

Källa: UNHCR: Making a Difference (Youtube)

Publicerad av Ulrika Forsberg