Från ras och spillror till riktiga hem

Nu har miljontals kokospalmer som rasade i tyfonen Haiyan i Filippinerna blivit hus till drabbade familjer, tack vare en ovanlig donation – motorsågar!

20 maj, 2014

Motorsågar från Husqvarna

 Manuel Marcelino är kokoksjordbrukare på Filippinerna och bygger här sitt nya hus.
Foto: UNHCR
Manuel Marcelino är kokoksjordbrukare på Filippinerna och bygger här sitt nya hus.

När tyfonen Haiyan drabbade Filippinerna den 8 november förra året slogs mer än 33 miljoner kokospalmer, på ett 295 000 hektar stort område, till marken. Samtidigt förlorade uppskattningsvis en miljon kokosjordbrukare sin försörjning.

Marcelino Manalo, 47, är en av dem. Han bor i Palamrag, en by där man främst livnär sig på kokosjordbruk. Men när motorsågarna från Husqvarna kom dit förändrades hans liv.

- Om vi inte hade fått hjälp skulle vårt liv ha varit mycket svårt, säger Marcelino.

Husqvarna Group donerade i början av året 500 motorsågar till ett uppskattat värde av 2,4 miljoner kronor till UNHCR för uppröjningsarbetet i Filippinerna.

De har varit till stor hjälp i arbetet med att ta hand om kokospalmerna, som tack vare motorsågarna kunnat bli virke. Virket används för att reparera skadade hus och bygga nya hus till de människor som förlorade sina hem i tyfonen.

Marcelino och de andra jordbrukarna i de drabbade områdena kommer att få vänta i minst sex år innan nyplanterade kokospalmer bär frukt. Men motorsågarna hjälper dem också att få andra inkomstkällor.

- När marken har röjts kan vi börja plantera sötpotatis och andra grödor igen. Grödor som vi kan äta eller sälja och tjäna pengar på, säger Marcelino.

I och med att Marcelino har lärt sig att hantera motorsågen, kan han försörja sig och sin familj med att rensa och bearbeta förstörda kokospalmer till virke och träkol.

Alla motorsågar som donerats av Husqvarna Group har registrerats av den nationella Kokosmyndigheten, i enlighet med lokala föreskrifter. När röjningsarbetet är klart kommer motorsågarna att lämnas in till myndigheten och användas för långsiktigt arbete och för räddningsarbete i eventuella framtida katastrofer.

Publicerad av Ulrika Forsberg