H&M Foundation och UNHCR samarbetar för att hjälpa människor på flykt

En global kampanj av icke vinstdrivande H&M Foundation har genererat 30 miljoner kronor åt UNHCR:s arbete för att ge utbildning åt barn på flykt.

24 januari, 2017
Galvanie, 13 år, har flytt från Demokratiska republiken Kongo till Uganda. Hon är övertygad om att utbildning leder till en bättre framtid. I Uganda bidrar UNHCR bl.a. med skolbänkar och skrivböcker för barn på flykt.
Foto: UNHCR/Jiro Ose
Galvanie, 13 år, har flytt från Demokratiska republiken Kongo till Uganda. Hon är övertygad om att utbildning leder till en bättre framtid. I Uganda bidrar UNHCR bl.a. med skolbänkar och skrivböcker för barn på flykt.

Skolmaterial till barn på flykt

En global kampanj av icke vinstdrivande H&M Foundation har genererat 30 miljoner kronor åt UNHCR, FN:s flyktingorgan och dess arbete för att ge utbildning åt barn på flykt.

I samband med flyktingsituationen runt Medelhavet 2015 inledde UNHCR och H&M Foundation ett samarbete för att hjälpa människor på flykt. H&M Foundation bidrog till UNHCR:s insatser för att ge de som flydde mat, tak över huvudet, sjukvård, möjlighet till registrering och specialiststöd till barn.

2016 var UNHCR mottagare av H&M Foundations julkampanj. Mer än 4000 H&M butiker i 47 länder deltog i kampanjen.

H&M-medarbetare och kunder över hela världen engagerade sig för att se till att barn som tvingats fly sina hem får skolmaterial som till exempel läroböcker, anteckningsblock och pennor. Ofta måste flyktingar själva stå för kostnader för skolmaterial. I många fall kan det betyda att barn från familjer som inte har råd går miste om sin utbildning.

Skolmaterial till barn på flykt

För varje presentkort som såldes i butik under november och december gjorde H&M Foundation en donation som hjälper UNHCR att ge skolmaterial till barn på flykt i Afrika , Asien och Mellanöstern. Kampanjen genererade totalt 30 miljoner kronor.

Om H&M Foundation

H&M Foundation är en icke vinstdrivande global stiftelse privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i modeföretaget H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor vilket leder till positiv långvarig förändring.

Genom partnerskap med framstående organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom fyra områden; utbildning, vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,1 miljard kronor till stiftelsen.

Publicerad av Ulrika Forsberg