Inga flyktingar smittade av coronaviruset

Hittills har det inte rapporterats om några fall av Covid-19 bland flyktingar och asylsökande. "Att ge sjukvård – även till de mest marginaliserade i samhället – är det bästa sättet att skydda oss alla," säger UNHCR:s chef.

11 mars, 2020
En hemvändande flykting från Elfenbenskusten tvättar händerna efter utbrottet av ebola 2014.
Foto: UNHCR/David Azia
En återvändande flykting tvättar händerna i UNHCR:s mottagning i Tabou, i Elfenbenskusten. Återvandring av flyktingar i Liberia kunde fortsätta 2015, efter ett uppehåll efter utbrottet av ebola 2014.

Ge alla människor rätt till sjukvård

Som du är medveten om har Världshälsoorganisationen (WHO) förklarat utbrottet av coronaviruset Covid-19 – som står för Coronavirus disease 2019 – som en pandemi och ett internationellt hot mot människors hälsa. Över 100 länder är för närvarande drabbade.

Hittills, och grundat på tillgängliga bevis, har det inte rapporterats om några fall av Covid-19 bland flyktingar och asylsökande.

"Viruset kan påverka vem som helst. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att de globala insatserna gäller alla människor. Att ge alla människor tillgång till hälsovård – även de mest marginaliserade i samhället – är det bästa sättet att skydda oss. Alla på denna planet bör få tillgång till allmän sjukvård", säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

Internationell hälsokris

UNHCR förebygger och agerar på den här internationella hälsokrisen. Med tillräckligt med medel kan människor på flykt och de samhällen som de lever i skyddas – före, under och efter den här hälsokrisen.

Utbrottet av coronaviruset är globalt och måste hanteras med internationell solidaritet och samarbete. De flesta flyktingar lever i låg- till medelinkomstländer som har svagare system för hälsovård, vatten och sanitet.

UNHCR:s mål är att se till att flyktingar ingår i nationell bevakning av smittspridning.

Den snabbt föränderliga karaktären av krisen gör att UNHCR också kan behöva stärka nationella insatser – som kontroll av infektioner, samordning, planering och bevakning – med kort varsel.

UNHCR:s svar på coronaviruset bygger på sin tidigare erfarenheter av SARS, ebola och influensautbrott.

Här är några exempel på vad UNHCR gör just nu:

  • Ger flyktingar lättillgänglig information om coronaviruset och hur smitta kan undvikas.

  • Ser till att flyktingar har tillgång till rent vatten, tvål och vattendunkar.
    Stärker hälso- och sjukvårdsinsatser.

  • Utbildar sjukvårdspersonal i fält för att upptäcka och förebygga coronaviruset

  • Samarbetar med myndigheter och WHO för att se till att flyktingar ingår i de nationella insatser för att hantera spridningen av coronaviruset.

  • Står beredda att göra större nationella insatser med kort varsel.

"Utbrottet av coronaviruset är ett test av våra system, värderingar och medmänsklighet"

Läs Filippo Grandis inlägg om Covid-19 på The Telegraph

Källa: UN Refugee Agency steps up COVID-19 preparedness, prevention and response measures

Du kan hjälpa!

UNHCR kämpar för flyktingars grundläggande rättigheter. Stöd deras rätt att få tillgång till nationell allmän sjukvård.

Publicerad av Ulrika Forsberg